13. kongres Slovenske nacionalne stranke

March 18, 2024 Slovenska nacionalna stranka

V Žalcu je 17. marca 2024 potekal 13. kongres Slovenske nacionalne stranke katerega vodilo je bilo “Slovenija pripada Slovencem – ne Balkanu, ne EU in ne ZDA.

Slovenska nacionalna stranka – Stranka leve desnice.

Na desno sodimo, ker nismo za komunizem ali socializem, nočemo enakosti ampak podpiramo svobodno gospodarstvo po principu kdor več dela več ima ali kot pravi slovenski pregovor “kdor ne dela naj ne je”, na levo pa sodimo ker nikoli ne bomo zatajili NOB in žrtev, ki so zagotovile obstoj slovenskega naroda. Osnova delovanja stranke temelji na ljubezni do slovenskega rodu.

Na današnjem kongresu Slovenske nacionalne stranke smo sprejeli vrsto programskih izhodišč, ki bodo vodila našo politično usmeritev in delovanje v prihajajočih letih. Poudarek je na migrantski krizi in agresivnemu poalbanjenju Slovenije, ohranjanju slovenske kulture, jezika in neodvisnosti, zato so bila med sprejetimi točkami naslednja programska izhodišča:

• Omejitev migracij in deportacija nezakonitih migrantov v dežele izvora.

Obvezna revizija politik združevanja družin in prenehanje tega izvajanja skupaj s pregledom in prilagajanjem socialnih podpor prišlekom. Prepoved volilne pravice na lokalnih volitvah za tujce z začasnim bivanjem v Republiki Sloveniji.

• Ohranjanje slovenskega jezika kot obveznega, z možnostjo učenja jezikov drugih narodnosti na osebni ravni, vendar brez državnega subvencioniranja.

  • V primeru prihoda tujca, obvezne prilagoditve in švicarski model prilagajanja (npr. pripravljalnica eno leto v prvem razredu, šele nato gre lahko otrok v naslednje razrede).
  • Vse registrirane migrante namestiti v Kočevski Reki, kjer je že Ivan Matija Maček imel zaprto dolino in naj tam obdelujejo kmetijska zemljišča. Nikakor se ji ne sme naseljevati v bližino slovenskih krajev in mest!
  • Odprava termina “sovražni govor” in črtanje sankcij zaradi.

• Zagovarjanje družinske strukture, ki temelji na očetu, materi in otroku, ter izpostavljanje zgodovine slovenskega naroda, ter brisanje LGBTQ+ iz učnih programov.

• Postavitev spomenika neznanemu Slovencu, ki bo počastil vse Slovence, ki so dali življenje za domovino, in prekinitev dobave orožja Ukrajini.

• Ponovna vzpostavitev normalnih odnosov z Rusko federacijo ter umik Slovenije iz članstva v EU in vojaške zveze NATO. Podpiramo vstop Slovenije v BRICS.

  • Zagovarjamo ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka
  • Smo zagovorniki prepovedi spreminanja spola.

• Predlagane spremembe ustave: poslanci so predstavniki ljudstva, vendar tiste politične usmeritve v okviru katere so bili izvoljeni. Z izstopom poslanca iz stranke ali poslanske skupine, poslanec izgubi mandat in zapisom termina “SLOVENEC” v ustavo.

• Zmanjšanje davčne obremenitve in podpora malim podjetnikom, vključno z uvedbo davčnih oaz za tuje vlagatelje.

• Prenovitev in odstranitev škodljivih nevladnih organizacij, poudarek na samozadostnosti pri prehranski oskrbi in prenehanje s širjenjem lažnive teze o globalnem segrevanju.

  • Opredeliti meje Slovenije v skladu z internacionalnim pravom – po nemškem vzoru
  • V preambulo ustave je treba navesti zgodovinska dejstva od Karantanije preko slovenskih dežel in ustanovitve Zedinjene Slovenije ter bivanja v skupni Jugoslaviji do osamosvojitve.

Slovenijo je potrebno vrniti Slovencem!

Trenutni problem v Sloveniji je, da se večina političnega telesa hlapčevsko uklanja zahtevam degeneriranega zahodnega sveta, torej EU in ZDA.

Neuradno smo določili tudi listo kandidatov za Evropske volitve, ki pa jo bomo objavili na dan vložitve liste pri DVK.

Izvoljeni so bil trije novi podpredsedniki stranke, Matjaž Perše, Matevž Perovec in Alenka Jelenovič.

Za predsednika stranke je bil ponovno, za štiri letni mandat, izvoljen dosedanji predsednik Zmago Jelinčič Plemeniti.

, , ,