Redna seja predsedstva SNS

March 19, 2017
Posted in Novice
March 19, 2017 Alenka

V petek, dne 17. marca 2017, je imela Slovenska nacionalna stranka redno sejo Predsedstva na sedežu stranke, na Bleiweisovi cesti 13.
V razpravi je predsedstvo soglasno sklenilo, najprej v okviru točke “priprave in razpis volilnega kongresa stranke”, da bo volilni kongres
stranke dne, 20. maja 2017, na Otočcu pri Novem mestu.

V zvezi s točko “priprave za volitve predsednika in štirih podpredsednikov Slovenske nacionalne stranke” je p predsedstvo sklenilo da se na kongresu voli predsednika in štiri podpredsednike stranke. Kandidati za vodstvena mesta v stranki morajo oddati svoje prijave najkasneje do 30. aprila 2017, skupaj s kratkim programom dela v bodoče oziroma vizijo vodenja stranke.

Predsedstvo je sprejelo sklep, da na kongresu lahko volijo in so voljeni vsi člani Slovenske nacionalne stranke, ki imajo plačano člansko obveznost za leto 2016, ki pa jo je moč poravnati še do 30. aprila 2017. Kot zadnji sklep je Predsedstvo sprejelo odločitev, da kongresu predlaga v potrditev novi logotip Slovenske nacionalne stranke.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Po koncu seje Predsedstva, je slednje skupaj z ostalim članstvom praznovalo 26. rojstvi dan stranke, ki ni še nikoli spremenila svojega imena, in ga bo s ponosom še naprej nosila, še posebej ob ponovnem vstopu v državni zbor Republike Slovenije.