Poslanska pobuda v zvezi z omejitvijo socialnih transferjev in davčnih ugodnosti za tujce iz tretjih držav

August 26, 2020
August 26, 2020 Alenka

Spoštovani,

na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo v zvezi z omejitvijo socialnih transferjev in davčnih ugodnosti za tujce iz tretjih držav.

Tujci iz tretjih držav, ki prihajajo v Slovenijo, in njihovi družinski člani so prehitro upravičeni do različnih socialnih transferjev in davčnih ugodnosti. Slovenija naj bi samo za socialne transferje tujcem namenila več kot 100 milijonov na leto. Tujci imajo praviloma več otrok, kar njihovo upravičenost so različnih socialnih transferjev še podkrepi (npr. dostop do neprofitnega stanovanja, višji socialni transferji, višje davčne olajšave za vzdrževane družinske člane). Vse to pokrijemo davkoplačevalci.

Zato predlagam, naj se pravica do socialnih transferjev veže na dejansko dolžino bivanja v Sloveniji in na čas vplačevanja obveznih dajatev v javne blagajne. Nekateri davkoplačevalci plačujemo visoke obvezne dajatve in nismo nikoli upravičeni do socialnih transferjev. Nekateri posamezniki, ki pa sploh ne plačujejo davkov, so upravičeni do socialnih transferjev.

Glede na pomanjkanje delovne sile v Sloveniji in glede na neizbežno zaposlovanje tujcev, bi lahko upravičenost do socialnih transferjev in davčnih ugodnosti omejili tudi z dolžino delovne dobe v Sloveniji. Zakaj bi bili socialnih transferjev deležni tudi tisti, ki ne delajo. Če že imamo tako dobrohotno socialno državo, potem naj bodo do socialnih transferjev upravičeni Slovenci, ki so na minimalnih plačah. Ali pa tisti, ki bi delali, pa ne morejo (invalidi, bolni, stari …). Vsekakor pa ne tisti, ki bi lahko delali, pa ne želijo.

Socialni transferji se plačujejo iz proračuna. Proračunska sredstva bi morali razdeljevati gospodarno in konzervativno. Proračunska sredstva bi morala biti v prvi vrsti namenjena Slovencem.

Lep pozdrav.

Zmago Jelinčič Plemeniti l. r.

poslanec