Priseljevanje

May 30, 2017
Posted in Novice
May 30, 2017 Alenka

Kar počne naša sedanja vlada je načrtno uničevanje in izničenje slovenskega naroda. Kdo je tem protislovensko delujočim osebkom dal mandat, da uničujejo našo domovino? Ali so od koga plačani? Morda od kakšnega pijanega Junkerja ali zblojene Merklove, ali morda (s strani predsednika Kučana) z najvišjim državnim odlikovanje ozaljšanega Soroša?

Vprašanje je vladi poslal volivec SMC- ja, ki je zgrožen nad odgovorom. Zaveden Slovenec, ki ga skrbi, kaj bo z našim narodom, kar ne more verjeti svinjarijam, ki jih počne naša vlada. V vednost vsem tistim, ki so volili Cerarja in njegove, ter razne tako imenovane levičarje, objavljamo vprašanje in odgovor:

Spoštovani,

ali ima vlada v planu sprejeti kakšne ukrepe glede omejevanja priseljevanja Albancev iz Kosova, saj po vaših besedah ti prestavljajo strošek za slovenski narod, tako zaradi koriščenje socialnih transferjev kot tudi težavno integracijo.

Ali ne bi bilo bolj smotrno ta sredstva koristiti za izboljšanje slovenske natalitete, saj je pritožb in nezadovoljstva glede kosovskih priseljencev čedalje več, kar tudi negativno vpliva na stabilnost naše družbe v kateri živimo. Podobno se dogaja s priseljenci iz Bosne, ki v naš prostor prinašajo svojo vero in zahtevajo status manjšine skupaj s Srbi in nekaterimi drugi priseljenci iz bivše Jugoslavije.

Konec koncev, vemo kako se začne ustava, torej a ni v interesu vlade, da najprej poskrbi za preživetje slovenskega naroda, saj trenutna politika vlade kaže bolj na to, da Slovence zamenjuje s tujci in v skuša v šolskih načrtih vpeljati multikulturne vsebine.

Lep pozdrav

 

Spoštovani,

pristojno Ministrstvo za notranje zadeva ne razmišlja o pripravi ukrepov, s katerimi bi posebej urejalo priseljevanje in bivanje državljanov Kosova. Zakonodaja, ki ureja vstop in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, t.j. Zakon o tujcih, skladno z zakonodajo Evropske Unije ločuje na tujce, ki prihajajo iz članic Evropske unije oz. Evropskega gospodarskega prostora, in na državljane tretjih držav. Glede na to in tudi na namen vstopa ter posledično obliko izdanega dovoljenja za prebivanje, jim pripada različna stopnja pravic. Loči pa se tudi obseg pomoči pri vključevanju v okolje, ki so ga lahko deležni.

Državljani tretjih držav so deležni določenega obsega pomoči pri vključevanju v okolje. Najpomembnejša med njimi je možnost brezplačnega obiskovanja tečaja slovenskega jezika. Za namen vključevanja tujcev v slovensko družbo Ministrstvo za notranje zadeve s pomočjo namenskih sredstev Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) financira program učenja slovenskega jezika, v katerega so poleg jezikovnih vključene tudi vsebine seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Program se imenuje »Začetna integracija priseljencev«.

Poleg tečaja slovenskega jezika je MNZ v preteklosti pripravil tudi druge projekte, namenjene pomoči pri vključevanju državljanov tretjih držav. Zavedajoč se, da je vključevanje dvosmeren proces, pa je MNZ v preteklosti in namerava tudi v prihodnje organizirati javne medijske kampanje, s katerimi skuša širšo javnost osvestiti o problematiki, izzivih in priložnostih, ki jih predstavljajo migracije, projekte medkulturnega dialoga in usposablja javne uslužbence za morebitne specifike dela s tujci.

Sicer pa naj še kot zanimivost dodamo, da je bila preživetvena moč slovenskega naroda vedno v tem, da je v prepišnem prostoru, kjer se nahajamo, znal vase sprejeti številne ljudi, običaje in kulture. To je razvidno že iz tega, da je v Sloveniji najpogostejši priimek Novak, torej nekdo nov, ki je od nekod prišel. Slovenska družba in kultura sta zaradi italijanskega baroka, dunajske secesije, panslavizma in še marsikaterega kulturnega vpliva, ki ni avtohton, veliko bogatejši, kot bi bili sicer. Ena najlepših stavb v Kopru, tristo let stara palača Bruti, je na primer pripadala albanskemu škofu. Zato smo ob osamosvojitvi v Ustavo Republike Slovenije – ki že v prvem stavku uvoda pove, da izhaja iz volje svojih prebivalcev, tudi tistih torej, ki po etnični pripadnosti niso Slovenci – zapisali, da je razpihovanje narodnega, rasnega verskega in drugega sovraštva in nestrpnosti protiustavno. Integracijska politika, ki jo že dolgo vodi Slovenija, je ena najuspešnejših v Evropi, ker temelji na medsebojnem prilagajanju in bogatenju kultur, ne pa na multikulturalizmu, ki od migrantov ne zahteva prilagoditve.

Prijazen pozdrav,