Po arbitraži

July 31, 2017
Posted in Državnost
July 31, 2017 Alenka
Na novico na spletnem portalu
http://www.zurnal24.si/slovenija/po-arbitrazi-na-delo-tudi-kartografi-294181, se je takoj odzval Andrej Lenarčič:
Po javno objavljenih novicah, mnenjih in člankih je dokončno jasno, da “strokovnjaki”, ki zajedajo davke in prispevke državljank in državljanov Republike Slovenije, doslej niso in poslej tudi ne bodo vedeli bistvenega:
Vse uradne karte “slovenskega” doslej niso prikazovale DRŽAVNEGA OZEMLJA SLOVENIJE (slovenskih dežel, ki so se s Srbijo združile v Jugoslavijo), marveč notranjo pravno teritorialno ureditev socialistične SFRJ (ki na internacionalni ravni nima nikakršnega učinka!).
 
Teritorij slovenskih dežel – torej DRŽAV, ker to so! in ker beseda DEŽELA v slovenščini tudi pomeni DRŽAVA – je vse do odločitve arbitražnega tribunala zajemal vsaj 5 000 km2 teritorija več kot pa znotrajjugoslovanska upravna/republiška ureditev. Državna meja slovenskih dežel, s katero so le-te vstopile v jugoslovansko zvezo, ni bila nikoli odpravljena. Zato je obveljala znova takoj ko Jugoslavije ni bilo več, ob kapitulaciji 1941, ko je NDH brez ugovora to obstoječo državno mejo priznala. S kolapsom SFRJ v devetdesetih letih je prav tako znova sama po sebi obveljala. A ker so bili tokrat na “naši” strani NAŠI OSAMOSVOJITELJI (leta 1941 so bili pa grdi okupatorji – Italijani, Nemci in Madžari), Zagrebu to pot ni bilo treba obstoječe državne meje priznati, saj so se “osamosvajači” morali ukvarjati s pomembnejšimi POSLI (z južno sosedo!!!), kdo bi še z DRŽAVNO MEJO IZGUBLJAL ČAS… Tako so ti kujoni obstoječo državno mejo preprosto ignorirali in je niso dali niti na mizo arbitražnemu tribunalu, čeprav je veljavni Sporazum o arbitraži to terjal.
 
Tako se je zgodilo, da bodo kartografi PRVIČ V ZGODOVINI morali zarisati VELJAVNO (ARBITRAŽA!) DRŽAVNO MEJO globoko znotraj teritorija slovenskih dežel – več kot 5 000 km2 ga bodo morali pripisati prijateljskim sosedom.
Vendar v SNS vemo, da še ni vsega konec in da lahko sesujemo to arbitražno nestrokovno in bedasto svinjarijo. Naša vlada pa mora takoj pokazati memorandum, ki ga pred nami še vedno skriva, Hrvati pa ga imajo na mizi. Takoj pa mora tudi naša vlada odstopiti od upoštevanja arbitražne odločitve! Nujno pa je, da SNS ponovno pride v parlament!