Predlog zakona o spomeniku neznanemu junaku

August 28, 2017
Posted in News, Novice
August 28, 2017 Alenka

Glede na to, da Slovenija še vedno nima spravnega spomenika za vse padle Slovence, ampak so namerno postavili dve betonski sohi, ki ponazarjata delitev in ne združevanje naroda, bo Slovenska nacionalna stranka po prihodu v parlament predlagala (med drugim tudi) sprejem novega zakona, ki ga je že pred leti pripravil naš poslanec prvega sklica parlamenta gospod Andrej Lenarčič.  

Ideja ki je zagotovo vredna razprave in sprejema.

 PREDLOG ZAKONA O SPOMENIKU NEZNANEMU JUNAK

I. Splošne določbe

 1. člen

Državni protokolarni objekt »Spomenik neznanemu junaku« je kostnica, postavljena sredi spominskega parka na Orlovem vrhu na Ljubljanskem Gradu.

 1. člen

Kostnico predstavlja žara iz bele kamnine po zgledu situle iz Vač, primerne velikosti, izdelana in postavljena tako, da je mogoče vsak čas vanjo shraniti na ozemlju Republike Slovenije najdene človeške ostanke, ki nimajo svojega naslovnika.

 1. člen

Na obodu žare je v tehniki basreliefa prikazana slovenska zgodovina s poudarki na njenih, za moderno slovensko državo  pomembnejših etapah.

 1. člen

Integralna dela spomenika sta državni grb in jambor za državno zastavo sredi koncentričnih stopničasto se dvigajočih krožnih ploskev, na katerih je dovolj prostora za sprotno postavljanje obeležij, ki se tičejo ostankov, shranjenih v žari.

 1. člen

Urejen je primeren dostop, ki omogoča polaganje vencev ob žari. Sveče je mogoče prižigati na vsem urejenem območju okoli kostnice.

 1. člen

Ob državnih praznikih, obletnicah  in posebnih priložnostih državni voditelji, delegacije in pooblaščeni posamezniki položijo ob kostnico vence na s protokolom določen način.

 1. člen

Tuji državniki, delegacije in visoki predstavniki prvi dan obiska obvezno, v skladu s protokolom, položijo venec k spomeniku.

 1. člen

Na državne praznike se pri spomeniku izmenjava častna straža Slovenske vojske. Način določi pooblaščena služba protokola.

 1. člen

Za vzdrževanje in vsa tekoča opravila v zvezi s spomenikom je pooblaščen Protokol Vlade RS.

II. Prehodne in končne določbe

 1. člen

Za razpise, projekte in izvedbo je odgovorna Vlada  RS v sodelovanju z županstvom Ljubljane kot glavnim mestom države.

 1. člen

Stroški v zvezi s spomenikom gredo v breme državnega proračuna.

 1. člen

S spomenikom upravlja Protokol vlade RS.

 1. člen

Rok izvršitve del je Dan državnosti leta ………………..

 1. člen

Ta zakon začne veljati z objavo v Uradnem listu RS

 

OBRAZLOŽITEV

Republika Slovenija nima ustreznega protokolarnega objekta v smislu Spomenika neznanemu junaku, čeprav ima junakov v svoji daljni in bližnji zgodovini, ki zaslužijo poseben spomin, brez števila.

Na ozemlju države Slovenije je veliko znanih in tudi neznanih grobišč, kjer so neustrezno zakopane žrtve vojne in revolucije. Veliko teh ostankov, ki pridejo na dan ob načrtnem raziskovanju ali tudi slučajno, nima naslovnika. Ker ni mogoče dovoliti, da bi bilo ozemlje države eno samo pokopališče, je treba te ostanke dostojno pokopati na primernem mestu.

Država Slovenija stoji na trdnih temeljih sporočila Prešernove Zdravice, vsebovanem posebej v kitici, ki je besedilo nacionalne himne, zato je prav in naravno, da sprejme v varstvo ostanke vseh, ki so tako ali drugače izgubili svoje življenje kot žrtve vojn in revolucije na njenem ozemlju.

Kostnica po zgledu grobne žare – situle iz Vač – je nadvse primerna za ta namen, saj obenem očituje spoštljiv odnos do življenja in smrti človeka, lasten ljudstvu, ki prebiva tod od pamtiveka.

Ves projekt je mogoče izvršiti skrajno racionalno in ob optimalnem učinku minimalno obremeniti državni proračun.

Andrej Lenarčič

Poslanec DZRS 1992-96