Amandma k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem imenu

May 24, 2019
Posted in News, Novice
May 24, 2019 Alenka

Migrantom naklonjena slovenska vlada hoče po ukazu najbolj ekstremnih multi- kulturalističnih gibanj Evrope sprejeti spremembo Zakona o osebnem imenu. Takšno je pojasnilo v prvem členu predlagane spremembe zakona:

˝Ime in priimek sta vsak zase lahko sestavljena iz besede ali besed oziroma nedeljivih celot ali besed oziroma nedeljivih celot in črk˝.

Iz predlaganega teksta je evidentno, da je predlog pisal nekdo, ki je rojen zelo daleč iz Slovenije, verjetno v kakšnem afriškem ali azijskem zakotju. Po njegovem bi lahko nekdo imel ime in priimek npr. A O, ali Abdulah O, ali Mustafahaloloiviouiklsmpajkfuf A, ali še kaj podobnega glede na modrosti slovenske vlade.

Tudi obrazložitev naše multi-kulti brezspolne oz. nadspolne vlade je evidentna, saj piše, da so takšne zahteve v praksi in da se upošteva globalizacija in množične migracije.

Kot primer pametnega odločanja lahko navedemo ugovor litovske vlade v zadevi C-353/06, ki pravi, da se od nobene države ne sme zahtevati, naj prizna imena, ki so bila njenim državljanom dana v skladu s tujim pravom, če ta imena niso v skladu z zgradbo nacionalnega jezika države, ki je bistveni sestavni del njene narodne dediščine.

Kakor kaže, so v Evropi še pametne države, tudi Nemčije se temu načinu protivi, kamor pa naša Vlada ne sodi.

Povečano število migrantov vseh vrst iz Azije, Afrike in tako imenovane države Kosovo bo v kratkem do te mere načelo slovensko nacionalno bit, da bomo, ob pomoči lastne države izginili.

Gre za eklatantno svinjarijo slovenske Vlade, zato je Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke vložila naslednji amandma: