Anketa Volitve 2018

March 15, 2018
Posted in News, Novice
March 15, 2018 Alenka

V Slovenski nacionalni stranki smo med 10. in 14. marcem opravili telefonsko anketo, in sicer na vzorcu kar 1000 anketirancev – od tega  52 % žensk in 48 % moških. Povprečna starost znaša 47, 6 leta. Največ anketirancev  ima dokončano srednjo šolo (38, 4 %), sledijo tisti s poklicno šolo (30 %), 18, 2 % jih ima višjo šolo ali več in 12, 5  % ima osnovno šolo ali manj.

Na vprašanje » Katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v DZ RS?« je največ opredeljenih odgovorilo, da bi volili SDS, sledijo Lista Marjan Šarca in SD. Slovenska nacionalna stranka – SNS je dobila 4.1 odstotka, kar pomeni, da smo na robu vstopa v parlament.

 


Če upoštevamo samo opredeljene glasove, pa dobimo naslednje rezultate:

 

 

Pri upoštevanju opredeljenih glasov je evidentno, da Slovenska nacionalna stranka prebije prag za vstop v Državni zbor.  Najmočnejša stranka po tej anketi je SDS, zanimiv pa je padec SMC in Združene levice. Iz tega sledi, da so se glasovi teh dveh strank  prenesli v Listo Marjana Šarca. Prav tako Lista Marjana Šarca posega po volilnem bazenu SD, kar lahko tej stranki odvzame kar zajeten del volilnega telesa.