Cerarjeve nebuloze

February 3, 2020
Posted in News, Novice
February 3, 2020 Alenka

Cerarjeva izjava na tiskovni konferenci (31. 1. 2020) o odločitvi sodišča potrjuje dvoje:
1. Bistvena je Final Avard (ki seveda stoji/in PADE zaradi lažnivega slovenskega memoranduma!

in

2. Gospodje ne vedo, o čem teče beseda – minister Cerar govori o “arbitražnem sporazumu”, ki ga ni in ne obstaja. Edini veljavni original Sporazuma (v angleščini!) govori o “SPORAZUMU O ARBITRAŽI” ( Arbitration Agreement ni zapisano Arbitral Agreement)!
To je tudi dokaz, da ne le da ne pozna prava, tudi angleščina je na osnovnošolski ravni.

Seveda tudi njegovi podrejeni ne vedo kaj dosti več, če sploh.
K “pravniškemu” leporečju odgovornega uradnika na Ministrstvu za zunanje zadeve (Marko VREVC) dve pripombi:
– Striktno govori o aktu, ki ne obstaja: o “arbitražni razsodbi” – tega akta NI!
– Druga pripomba: izgovoril je pomembno misel o veljavnosti “razsodbe” (ki je itak ni), da za Republiko Slovenijo velja … TOREJ NI REČENO, DA JE VELJAVNOST ABSOLUTNA – razen za tiste, ki so na račun te finte kasirali …

Še opomba k citiranju še enega “strokovnjaka” na TV SLO, da “ima Republika Slovenija  po Final Awardu določeno tudi ČETRTO MEJO, prej je bila meja določena s smiselno uporabo zakona ustanovitvi občin”. Tu je kleč, ker se gospod sklicuje na internacionalno pravo (ki ga seveda ne pozna)! Velja namreč pravno načelo non bis in idem. Ni namreč mogoče sklicevanje na neko – v temelju irelevantno – notranje upravno podlago, kadar obstaja veljavno internacionalno pravno dejstvo: to pa so državne meje slovenskih dežel, ki so kot ZEMLJE države SHS 1. 12. 1918 s Kraljevino Srbijo sestavile Jugoslavijo. Teh meja v času obstoja Jugoslavije nikoli nihče ni spreminjal na internacionalni ravni. Popolnoma je torej deplasirano sklicevanje oziroma uporaba nekih občinskih razmejitev, toliko bolj, ker Temeljna ustavna listina natančno definira, da gre za državno mejo “v okviru dosedanje SFRJ”. Ne torej za medrepubliško upravno razmejitev, saj bi v tem primeru bilo zapisano “meja med jugoslovansko Republiko Slovenijo in jugoslovansko Republiko Hrvaško” – brez dodatkov!
In taki nevedneži , ali celo izdajalci, nam krojijo usodo!


,