Dopis novi ministrici za izobraževanje

March 23, 2020
Posted in News, Novice
March 23, 2020 Alenka

Spoštovani!

Vsak odhajajoči se minister se mora zavedati, da lahko po dnevu, ko mu preneha funkcija, to je bilo dne 27.1.2020, opravlja le tekoče posle in to le na področju strokovnega dela izvršilne veje oblasti. Pri vseh drugih poslih se mora samoomejevati in zadrževati skladno z načelom vladavine prava in delitve oblasti. Pri tem mora vsako svojo odločitev v času opravljanja tekočih poslov prepričljivo in javno obrazložiti. Ustavnopravni pojem ˝tekočih poslov˝ ministra zavezuje, da v času do izvolitve svojo funkcijo opravlja izključno s tresočo roko, in se izogiba različnim nepotističnim in klientalističnim odločitvam. Vsakršna odtujitev nepremičnega premoženja (kot so to v primeru Križanke) zagotovo ni t.i. tekoči posel.

Odbor za kulturo in Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino  je na 11. nujni seji dne 23.1.2020, sprejel tri zavezujoče sklepe.

Razvidno je, da je Vlada oz. njeni člani, ki bi naj opravljali le t.i. tekoče posle, dne 3.3.2020 sprejela sklep v zvezi z upravljavcem stvarnega premoženja v solasti Republike Slovenije.

S takšnim sklepom, je grobo kršila 1. točko sprejeta sklepa 11. nujne seje (skupna seja) z dne 23.1.2020.

Od ministrice dr. Simone Kustec Lipicer pričakujem, da prekliče zavezujoče dokumente, ki jih je podpisal njen predhodnik dr. Jernej Pikalo, kot minister za izobraževanje znanost in šport v odstopu. Minister dr. Jernej Pikalo je ravnal v nasprotju s sprejetimi sklepi. Kot minister v odstopu bi lahko opravljal le t.i. tekoče posle, kar pa odločitve v zvezi z Križankami nedvomno niso.

Odločitev je bila sprejeta po našem mnenju izključno zaradi morebitne pridobitne dejavnosti ministra v odstopu dr. Jerneja Pikala (SD) in županom MOL g. Jankovićem, podobno kot že pred časom kombinacija ministra dr. Igorja Lukšiča (SD) prav tako z županom MOL g. Jankovićem.

Glede na določila Obligacijskega zakonika (72. In 73. člen), gre za prekoračitev pooblastil. Minister v odstopu dr. Jernej Pikalo je ravnal kot falsus procurator.  V kolikor kot ministrica ne boste zahtevali preklic podpisa na pogodbi, bomo slednje smatral kot vašo odobritev k podpisu vašega predhodnika. Takšno ravnanje pa je protizakonito in slaba popotnica k vašemu delovanju.

Torej predlagam, da prekličete podpise na dokumentih z dne 3.3.2020, saj boste s tem, posredovali jasno sporočilo, da vaš predhodnik ni imel pooblastila za takšno početje in njegovo ravnanje strogo obsojate. S tem se bo tudi štelo, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

V kolikor se ne bo sledilo pozivu bo potrebno odločitve, če ne drugače, izpodbijati pred upravnim sodiščem ter Ustavnim sodiščem.

S spoštovanjem!

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja