Doprsni kip Janezu Stanovniku

August 5, 2020
Posted in News, Novice
August 5, 2020 Alenka

V Ljubljani postavili doprsni kip Janezu Stanovniku, ki je trdil, da bo samostojna Slovenija pomenila samomor slovenskega naroda
je naslov prispevka na Nova24TV (04. 08. 2020) , ki pa potrebuje nekaj razlage.

Kar/kakor lahko vidim okoli sebe, je imel ata=jasnovidec prav – “slovenskega naroda” – to so državljani slovenskih dežel, ki so 1. 12. 1918 s Srbijo sestavile Jugoslavijo – po “osamosvojitvi” 26. 6. 1991 ni več. Pravno seveda vse (dežele=države in narod=državljani) obstaja še vedno, saj to povedo do 1991 veljavni meddržavni pravni akti in v Ljubljani 25. 6. 1991 sprejeti ustavni dokumenti, toda “veliki” osamosvojitelji vsa relevantna dejstva/dokumente/stanje sistematično ignorirajo in ravnajo v nasprotju z njimi – tako glede teritorija države (meja) kot glede dežel, ki jo od razglasitve dne 31. 10. 1918 sestavljajo (“vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah”! = ta veljavna in pravno popolna/izvršena razglasitev – enako, kot razglasitev Avstrije! – velja še vedno, saj z nobenim relevantnim aktom ni bila odpravljena).

SLOVENSKI NAROD – če imamo s tem poimenovanjem v mislih državljane slovenskih dežel – je obstajal od trenutka razglasitve dne 31. 10. 1918. Dežele, katerih državljani so (tudi etnični) Slovenci, so z meddržavnim aktom združitve s Kraljevino Srbijo POTRDILE(!!!) in seveda OHRANILE svojo subjektiviteto (pravico do odhoda iz povezave! – tud v ponovljenih ustavnih dokumentih pred 1991). Z uresničitvijo na plebiscitu izražene volje državljanov slovenskih dežel – z razglasitvijo osamosvojitve dne 26. 6. 1991 na trgu pred Skupščino RS – so slovenske dežele de facto izstopile iz povezave. Lahko pa so legalno izstopile le takšne, kakršne so v povezavo vstopile: s teritorijem, določenim z državno mejo, s suvereno oblastjo in prebivalci/državljani.

Voditelji vse do danes niti prve točke niso uresničili. Obstoj nekega naroda (natio – državljani) brez vseh treh temeljnih atributov državnosti pa ni mogoč. “Slovenski narod” v pomenu DRŽAVLJANI SLOVENSKIH DEŽEL (kar je pravno relevantno dejansko stanje stvari) torej ne obstaja več: Voditelji (samopašni osamosvojitelji) ljudstvu ne dovolijo niti teritorija – dežel z državno mejo (ki je opredeljena v TUL)!!! Brez dežel/držav slovenskega naroda – DRŽAVLJANOV ni. Je samo “slovenski narod” (!!!) v tribalističnem pomenu – neka plemenska skupnost, ki jo lahko prikleneš na verigo in kot čredo vodiš razkazovat v kakšen cirkus.