Ekonomsko močna Slovenija.

February 20, 2022
February 20, 2022 Alenka

Slovenija se je v zadnjih dveh letih znašla v zelo nestanovitni ekonomski situaciji. Pandemija je posegla v vsa področja našega življenja, a v ospredje je bila postavljena zdravstvena kriza, saj se je gospodarsko blažilo z raznimi protikoronskimi ukrepi, ki so pripomogli zgolj in samo k temu, da smo reševali trenutno situacijo. Skrbelo se je, da se je gospodarstvo držalo nad vodo, čeravno so mnogi potonili, je redkokdo splaval.

Gospodarstvo, kljub ugodnim indeksom in navidezno najnižjo brezposelnost čaka kriza, ki smo jo počasi začeli čutiti z dvigom cen energentov, deloma tudi z višjimi položnicami in vse dražjimi osnovnimi živili. Realno je pričakovati, da nas čaka padec, da bo potrebno sposojeno vračati in predvsem, da bo vse kar je bilo sedaj postavljeno malce na strani, bo privrelo na dan. Čakajo nas težki časi zato je nujno, da se postavijo dobri temelji ukrepov, ki bodo pripomogli k temu, da bomo kljub krizi ekonomsko stabilna država.

V luči tega, se bomo v Slovenski nacionalni stranki zavzemali:

 • da bo država podprla podjetnike in kmete na principih tržnega gospodarstva in spoštovala regulativo demografsko ogrožena področja, ter izvrševala davčno politiko v korist tistih, ki svojo dejavnost razvijajo, širijo in posodabljajo;
 • da se vladne zgrešene investicije, gospodarske projekte posameznih političnih lobijev ali političnih strank razišče in sankcionira, ter se vzpostavi ničelna toleranca za koruptivna dejanja;
 • zahtevali bomo zagotovitev pravilnega, pravičnega in stimulativnega davčnega zakonja ter njegovo dosledno izvrševanje s popolno prenovitvijo davčnega sistema in ponovno uvedbo nekdanje službe družbenega knjigovodstva;
 • zavzemali se bomo, za uvedbo kazenske in finančne odgovornost FURS-a, kjer marsikatere odločitve inšpektorjev temeljijo na političnih pritiskih;
 • zavzemali se bomo za znižanje dohodninske obremenitve, znižanja davčne obremenitve plač za delodajalce, za direktno odvajanje po 1,5 odstotkov od DDV za zdravstveno in pokojninsko blagajno, uvedbo pavšalnega davka za mala podjetja in obrtnike, ter za samozaposlitve;
 • da se ne uvede nepremičninski davek;
 • zavzemali se bom, da se daje prednost tistim dejavnostim, ki prinašajo manjša tveganja za zdravje in varnost ljudi, zmanjšujejo negativen vpliv na okolje;
 • zavzemali se bomo za razvoj, ki temelji na naravnih bogastvih in turizmu, ob izgradnji nedokončane infrastrukture;
 • zavzemali se bomo za razvoj turističnih kmetij, s pavšalnim obdavčenjem in ukinili nesmiselne inšpekcijske omejitve in določili minimalne pogoje poslovanja;
 • zavzemali se bomo za čim hitrejšo izgradnjo gospodarske in nacionalne infrastrukture, kjer je ta potrebna (2. tir, 3. razvojna os, posodobitev telekomunikacijske infrastrukture, 2. blok NEK…), kar je pogoj za kakršenkoli hitrejši napredek na vseh ostalih gospodarskih področjih;
 • zavzemali se bomo, da bodo podjetniki imeli čim manj nepotrebnih stroškov (Skušali bomo doseči, da podjetnikom ne bo treba več plačevati prispevke RTV Sloveniji, SAZAS, IPF in ZAMP ločeno, ampak bo le ta združena v eno položnico s pavšalnim zneskom.);
 • zavzemali se bomo za zmanjšanje zakonov, podzakonskih aktov in pravil, ki predstavljajo le birokratsko oviro podjetjem in jim posegajo v normalno delovanje;
 • zavzemali se bomo, da bo bistveno več spodbud in štipendij za t. i. deficitarne poklice, ter poklice, ki si iz tega seznama izpuščeni, pa se že zdaj kaže potreba, da bodo v prihodnosti nujno potrebni;
 • zavzemali se bomo za ugodne kredite in pogoje poslovanja za podjetja, ki delajo na razvoju, širijo svoje poslovanje po Sloveniji in na ta način omogočijo dodatna delovna mesta in pripomorejo k razvoju Slovenije;
 • zavzemali se bomo, da se pri prodaji državnih deležev v posameznih podjetjih izvede revidiranje sprejetega seznama podjetij namenjenih prodaji in vztrajali, da se iščejo predvsem strateški partnerji;
 • zavzemali se bomo, da se večino gospodarskih subjektov, ki smo jih izgubili in so donosni vrne nazaj v slovenske roke, ter da se uveljavlja predkupno pravico;
 • zavzemali se bomo za ustavitev tajkunskih lopovskih prodaj nacionalnega bogastva, pod pretvezo, da so takšne poteze nujne, čeravno gre le za dobro dodelan posel, kjer pridobijo le nekateri posamezniki, ki za svoje napake in kriminalne poteze nikoli ne odgovarjajo;
 • zavzemali se bomo, da bo Slovenija bolj odprta za vstopanje tujega kapitala, a nikakor ne v obliki kupovanja slovenskega donosnega kapitala (Vstop tujega kapitala mora biti kontrolirano in urejeno s slovensko pravno regulativo. Absolutno bomo nasprotovali kakršnim koli trgovinskim ali podobnim sporazumom med EU in ZDA, ki vodijo do prevzema celotne Slovenije v last tujih korporacij);
 • zavzemali se bomo, da se bo Slovenija ponovno, tako gospodarsko kakor tudi politično, povezala z Rusko federacijo, ki jo vidimo kot gonilno silo in garancijo novega gospodarskega razvoja;
 • zavzemali se bomo, da bodo slovenska podjetja imela enakovredne konkurenčne pogoje z EU podjetji;
 • zavzemali se bomo, da bodo slovenska podjetja postala vodilna sila v Sloveniji in se jih bo bistveno bolj promoviralo, ter uvedlo v vse javne institucije;
 • zavzemali se bomo za spodbujanje digitalizacije na vseh ravneh, saj bomo le tako konkurenčni;
 • zavzemali se bomo, da se plačilna disciplina uveljavi kot pozitiven standard poslovanja;
 • zavzemali se bomo, da se podjetnike, ki izkoriščajo pravne praznine za lastno dobičkonosne posle, medtem pa za sabo puščajo dolgove in neizplačane plače, ustrezno sankcionira in se jim prepreči nadaljnjo poslovanje;

zavzemali se bomo, da se področje blockchain tehnologij, kripto valut in ICO financiranja uredi na način, ki bo omogočal razvoj teh dejavnosti ob zaščiti potrošnikov, uporabnikov teh storitev.

, , , ,