Evropska pobuda, ki bo med drugim izboljšala položaj slovenske manjšine

October 23, 2020
October 23, 2020 Alenka

Kohezijska politika EU bi morala posebno pozornost namenjati regijam, ki se po nacionalnih, etničnih, kulturnih, verskih ali jezikovnih značilnostih razlikujejo od okoliških regij.

Glavni cilji

Za take regije, vključno z geografskimi območji brez upravnih pristojnosti, bi bilo treba preprečevanje gospodarskih zaostankov, zagotavljanje trajnostnega razvoja ter ohranjanje pogojev za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo izvajati na način, ki bo omogočal ohranjanje teh posebnih značilnosti. V ta namen morajo imeti take regije enake možnosti dostopa do različnih skladov EU in zagotoviti jim je treba ohranjanje značilnosti in ustrezen gospodarski razvoj, da se s tem podpre razvoj Unije in ohrani njena kulturna raznolikost.

Pozivam vas, da se pridružite in s tem pripomorete k izboljšanju položaja slovenske manjšine.

Kampanja poteka on-line, prijavite se preko spodnjega obrazca:

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative