Evropsko leporečje v korist Hrvatov, bedasta slovenska vlada se zgolj pripogne

May 22, 2017
Posted in Novice
May 22, 2017 Alenka

Evropska komisija je danes sprejela delegirani akt, ki določa pogoje, pod katerimi se ime sorte vinske trte teran lahko uporabi na etiketah vina z zaščiteno označbo porekla „Hrvatska Istra“. Akt dovoljuje njegovim proizvajalcem uporabo imena teran pri označevanju njihovega vina ob izpolnjevanju določenih pogojev glede označevanja. Teran je in ostaja slovenska zaščitena označba porekla, registrirana v EU. To pomeni, da je v skladu z veljavnimi pravili EU vino zaščiteno pred kakršno koli komercialno uporabo imena za druga vina, ki ne upoštevajo pravil iz tehnične dokumentacije za vino teran s Krasa. Vina, ki ne upoštevajo teh pravil, se ne smejo dati na trg EU. Pravila EU dovoljujejo omejeno izjemo za uporabo imena sorte vinske trte, ki sovpada z zaščiteno označbo porekla za vina, če to upravičuje obstoječa praksa označevanja, kakor velja tudi v primeru terana. Komisija je odločitev sprejela v skladu s svojimi obveznostmi ter po ustreznem posvetovanju z vsemi državami članicami in splošno javnostjo na portalu za boljše pravno urejanje. Akt bo sedaj predložila Evropskemu parlamentu in Svetu za običajno obdobje pregleda, po katerem naj bi bil objavljen in začel veljati.

 

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1403_en.htm

Celotno besedilo delegiranega akta: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/SL/C-2017-3398-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF