Intervju na RTVBN

October 3, 2017
Posted in News, Novice
October 3, 2017 Alenka

Iz intervjuja za BN televizijo (RTVBN).

V tekstu se pojavi napaka, verjetno je novinar napačno razumel, zato tu popravek.

… Naime, Evropa, koja se »zalaže za mirno rešavanje određenih pitanja« će, plašimo se mi u SNS-u, pritisnuti samo slovenačku stranu, koja će pristati na razgovore koji bi se vodili na osnovu dosadašnjih granica, pa će Slovenija izgubiti još više teritorije.

PRAVILNO “….na osnovu sada sa arbitražom u njezinu korist odredjenom granicom, a ne na osnovu internacionalno pravno postojećim granicama, sa kojima je Slovenija – tačnije: njene zemlje – ušla u Jugoslaviju.

Intervju si lahko preberete na:
http://www.rtvbn.com/3880361/hrvatska