Izdajalci!

November 24, 2016
November 24, 2016 Alenka

Zdravstveni dom Velenje išče medicinsko osebje, ki govori albansko! Kaj smo nori v tej butasti Sloveniji. Ali gremo po poti Belgije, kjer v Bruslju zahtevajo, da se kot uradni jezik uvede arabščino? Bedaki na vladi pa nič. Kaj bedaki izdajalci!!!