Izjava podpredsednika evropske komisije Fransa Timmermansa

July 22, 2017
Posted in Državnost
July 22, 2017 Alenka

Včeraj je bil objavljen daljši tekst o skupni razglasitvi neodvisnosti, kar je tribunal pograbil kot dejstvo in na osnovi tega tudi razsojal. Tudi to, spodaj opisano je eden od argumentov, da se lahko na osnovi NAPAČNO UGOTOVLJENEGA DEJANSKEGA STANJA podre to sranje trubunalnega komplota.

Izjava podpredsednika evropske komisije Fransa Timmermansa (uradni zapisnik zasedanja  Evropske komisije, 4.7.2017), v kateri izstopa opozorilo o “geografski odgovornosti članic”, pripoveduje zgodbo shizofrenega, tribalističnega* razumevanja države kot priročnega orodja za zlorabo njene moči za potrebe separatnih skupin, ideologij, etnij …

S to usodno deviacijo, ki je Balkan posejala s trupli, se Republika Slovenija srečuje tudi po razsodbi arbitražnega tribunala.

Vprašanje je, če “Evropa” te šokantne ostaline mračne preteklosti po odrešitvi od vseh “… izmov” sploh lahko razume.

Beseda evropske komisije v odgovor zagrebškemu pojmovanju države ne pove vsega, pokaže pa, kako nujno je prebrati razsodbo sodišča. Na dan namreč prihaja, da je Republika Slovenija tribunalu prikrila vsa (vsa!) relevantna internacionalna pravna dejstva, še več, obče znano resnico, da je Zagreb prevaral svoje slovenske sogovornike in samostojnosti ni razglasil na isti dan (to so storili šele 8. oktobra 1991) in je na Tudjmanov osebni ukaz (pričevanje generala Špeglja) sodeloval pri agresiji na osamosvojeno Slovenijo, so tribunalu zamolčali in dali na mizo neresnično tezo o “hkratni razglasitvi osamosvojitve”. To so očitno storili zato, ker bi sicer tribunal ugotovil, da skladno s 5. členom Sporazuma o arbitraži Republika Hrvatska sploh ni stranka v postopku in bi moral obravnavati osamosvojitev Republike Slovenije – s tem pa tudi njeno državno mejo s preostankom SFRJ – skladno z dejanskim stanjem stvari in posebej z določilom Temeljne ustavne listine, kjer je zapisano, da je ta državna meja meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko V OKVIRU DOSEDANJE SFRJ!!! (SSKJ, geslo OKVIR).

Tribunal bi tako razumel, kaj je leta 1918 sestavilo Jugoslavijo in (za)kaj je 26. 6. 1991 razglasilo osamosvojitev (in zakaj je Beograd k temu spodbujal …). Tribunal bi tudi vedel, kje poteka državna meja in zlahka določil njen potek.

Vse to so slovenski pooblaščenci tribunalu zamolčali ali pa napačno prevedli – vsekakor so pritrkavali zagrebški pravljici: “Both Croatia and Slovenia declared independence on 25 June 1991”  (citat!) o čemer je treba povedati vsaj to, da država (kot je tu zapisano!) nastane z “RAZGLASITVIJO” in ne s sprejemanjem za ta namen potrebnih sklepov in zakonov. Republika Slovenija je torej nastala, ko je bila njena osamosvojitev (slovesno) razglašena na trgu pred skupščino. (Enako velja za trenutek obnove sosednje Avstrije dejanje kanclerja Figla, ki je stopil na balkon dvorca Belvedere in zbrani množici sporočil  “Austria ist frei!”, pa so dokumente sprejemali in podpisovali že prej in še cele tri mesece potem …)

Republika Slovenija se torej ni osamosvojila, ko so bili sprejeti ustavni amandmaji, niti ko je skupščina sprejela zadevno odločitev. Osamosvojila se je in postala samostojna država, ko bilo to dejstvo razglašeno na trgu pred skupščino. To se je zgodilo dne 26. 6. 1991 (datum osamosvojitve je torej 26. 6. in ne 25. 6.). Sosednja jugoslovanska republika pa je svojo osamosvojitev razglasila šele 8. oktobra 1991 in po določilih 5. člena Sporazuma za naloge arbitražnega tribunala nima nobenega pomena. Tako ostaja edini “pomen za tribunal” dejansko stanje stvari in to “skozi očala internacionalnega prava”, to pa so državne meje slovenskih dežel (v dokumentu o “ujedinjenju” imenovane ZEMLJE države SHS) s preostankom države, nazadnje imenovane SFRJ – prej pa so to bile državne meje s Kraljevino Ogrsko. Ker z nobenim aktom pravne veljave te meje vse do razsodbe arbitražnega sodišča niso bile odpravljene (nasprotno: že leta 1941 jih je brez ugovora priznala nacifašistična NDH!), bi bilo delo arbitražnega tribunala lahko. Brez težav bi določil, kje poteka državna meja osamosvojene Slovenije.

A vse to je onemogočila kolaboracija slovenskih pooblaščencev s sodelovanjem pri lažnem prikazovanju dejstev in nedostojnim laganjem.

In sedaj ima problem Slovenija, in ima problem Evropska unija.

  • Pojem tribalistični pomeni troplemenski – izvira iz časov nastajanja skupne Jugoslavije, ko so nam predvsem južni bratje in pa slovenska duhovščina trobili da smo troedino pleme.