Volilna enota: 3 Ljubljana Center

Volilni okraj:

  • volilni okraj Vrhnika (Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika)
  • volilni okraj Ljubljana Vič-Rudnik 4 (Dobrova – Polhov Gradec in Horjul, del občine Brezovica, ki obsega območje naselij: Brezovica pri Ljubljani, del mestne občine Ljubljana, ki obsega naselje: del Ljubljana)

Številka na glasovnici: 5

Rojena: 28. april 1969

Zaposlena: Obračunovalec plač

Janja Mišič je mati dveh odraslih otrok. Za kandidaturo pri Slovenski Nacionalni Stranki se je odločila iz več razlogov. Po njenem mnenju je socialna varnost šibkih slabo zastopana in meni, da je na tem področju še zelo veliko za narediti. Pozna tudi razne zlorabe pri pridobivanju delovne vize in prebivališča (Tuji državljani pripeljejo cele družine iz revnejših bivših republik Jugoslavije, prijavijo jih na socialno, pridobijo s tem vse pravice, sami pa delajo v tujini, pri nas pa siromašijo slovenski proračun in državljane. Te isti zavračajo slovenski jezik, kulturo, našo veroizpoved in hočejo, da bi naši uslužbenci govorili njihov jezik.). Zavzemala se bo tudi za Vrhniko, da bi čim več sredstev prišlo tja, da bi se kraj gospodarsko razvijal, ter da bi se odpirala nova delovna mesta.

Meni, da je treba imeti posluh za podjetnike investitorje in jim omogočati, da bi s čim manj birokracije (po vzoru Avstrije) pridobili gradbena dovoljenja in vso ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za nemoteno poslovanje. Meni, da je mladim treba omogočiti, da se po študiju vključijo v delovno razmerje, ne da po študiju zapuščajo državo. Za vse to in še kaj več, predvsem pa za državljane Republike Slovenije se bo zavzemala, če bom izvoljena.