Jelinčič bi razveljavil arbitražni sporazum

May 31, 2018
Posted in News, Novice
May 31, 2018 Alenka

Objavljeno dne 30. 5. 2018, na RTS 24.

29. junija 2017 je arbitražno sodišče v Haagu razglasilo končno razsodbo v arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter s tem določilo morsko in kopensko mejo med državama. Naša država je za implementacijo sporazuma, Hrvati pa zavračajo arbitražno sodbo. Postopek še ni dokončan, bi pa Zmago Jelinčič celoten arbitražni sporazum kar razveljavil.


Dobre tri tedne do roka, v katerem mora Evropska komisija podati obrazloženo mnenje o kršitvah prava EU, je Zmago Jelinčič izdal knjigo o arbitražnem sporazumu, v kateri skupaj s soavtorjem Andrejem Lenarčičem piše predvsem o razlogih, čemu do sporazuma ne bi smelo niti priti.

Jelinčič sam je januarja 2011 izstopil iz podskupine za pravičnost, v okviru neformalne posvetovalne skupine za arbitražo pri zunanjem ministrstvu, in takratni vladi očital izdajo nacionalnih interesov.

Opozarja, da ima arbitražni sporazum še v izhodišču več napak: »Osnovna napaka vsega tega je v tem, da se jemlje kot izhodišče, da so se 25. 6. osamosvojili Slovenija in Hrvaška skupaj, kar seveda ni res. To je laž. Hrvaška se je osamosvojila tri mesece kasneje, 8. 10.«

Sam meni, da bi bilo treba zdaj odstopiti od sporazuma, ki ga ne priznava niti Hrvaška. Pa vendar tudi slovenski pravniki, ki se ukvarjajo z arbitražno sodbo, niso rekli zadnje besede. Čakajo na 18. junij, na rok za Evropsko komisijo, da bodo lahko naredili naslednji korak.

Več v prispevku:

Vir: http://rts24.si/2018/novice/slovenija/jelincic-bi-razveljavil-arbitrazni-sporazum/