Kaj bi morali “naši” prevzeti, pa tega ne vedo

September 1, 2017
Posted in News, Novice
September 1, 2017 Alenka

Slovenija prevzela drugi sveženj arhivskega gradiva nekdanje SFRJ

Slovenski veleposlanik v Beogradu Vladimir Gasparič je danes v arhivu zunanjega ministrstva Srbije prevzel originale 60 mednarodnih sporazumov, katerih depozitar je bila nekdanja SFRJ in se nanašajo izključno na ozemlje Republike Slovenije. V imenu Slovenije je prevzel tudi dokumentacijo za mejo z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. To je drugi sveženj arhivskega gradiva, ki ga je Slovenija prevzela v skladu s sporazumom o nasledstvu. Visoka predstavnica za nasledstvo Ana Polak Petrič je decembra lani v Beogradu prevzela prvi sveženj, originale 43 mednarodnih sporazumov iz arhiva zunanjega ministrstva Srbije. V okviru te prve restitucije državnih arhivov SFRJ katerikoli državi naslednici je prevzela predvsem tehnične sporazume, ki urejajo promet, mejo in druga vprašanja z Italijo in Avstrijo. (STA)

Pripomba:

Formulacija: “… in se nanaša izključno na OZEMLJE Republike Slovenije” definitivno pove, da je šlo v primeru SFRJ za integralni teritorij države. Po drugi strani pa se v trenutku, ko subjekt, ki je sestavil (!!!) Jugoslavijo –  SFRJ vzpostavi prvotno stanje (“osamosvojitev”), pa stvar ni več enaka: Republika Slovenija, ki je prišla v okvir SFRJ kot suvereni subjekt z državnim teritorijem in državno mejo, je kot osamosvojeni subjekt upravičena za vse tiste dokumente, ki se tičejo DRŽAVNEGA OZEMLJA slovenskih dežel, ki od 31. 10. 1918 sestavljajo  tisto “Slovenijo”, ki se je “ujedinila sa Srbijom”!

BREZPOGOJNO BI MORALI SLOVENSKI POOBLAŠČENCI PRIDOBITI DOKUMENTACIJO, KI SE NANAŠA NA CELOTEN  DRŽAVNI TERITORIJ SLOVENSKIH DEŽEL ZNOTRAJ JUGOSLAVIJE, NE PA LE TISTI DEL, KI SE NANAŠA NA OZEMLJE JUGOSLOVANSKE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE!

Druge “osamosvojene” jugoslovanske republike, ki so svojo subjektiviteto pridobile v času trajanja Jugoslavije ali jim je teritorij določila Badinterjeva komisija, pa so upravičene samo do dokumentov, ki se nanašajo na njihov”republiški” teritorij.