Kako naši politični voluharji namerno ugašajo zgodovino slovenskega naroda

May 8, 2018
Posted in News, Novice
May 8, 2018 Alenka

Vsem ignorantom, ki nočejo opaziti, kar štrli v vse nosove! Republika Avstrija – zveza nemških dežel – je bila razglašena 21. 10.1918 na podlagi Manifesta suverena Karla. Na ISTI PODLAGI je Pogačnikova vlada v Ljubljani razglasila zvezo slovenskih dežel dne 31. 10. 1918 (Pogačnik je dejstvo sporočil zvezni administraciji – predsedniku Heinrichu Lammaschu na Dunaj! S tem je bila pravno formalno dokončno ustanovljena država – “zedinjena Slovenija”).

Vse do 1928 so praznovali ta datum (in ne 1. 12. 1918).

ENAKO KOT SOSEDA – DVOJČICA BI MORALA SLOVENIJA IZDATI SVOJ JUBILEJNI EVRO – SEVEDA HKRATI Z RAZGLASITVIJO ZVEZNE REPUBLIKE SLOVENIJE!

 

Še pod Anschlussom so na univerzi v Gradcu izdali brošuro o DRŽAVNI meji slovenskih dežel z Deutschösterreich (šele Versailles je prečrtal “Deutsch”!) Meja s Slovenijo pa ne potrebuje komentarja in tudi vsa herojstva “bojev za severno mejo” so čista farsa, saj je bilo do prihoda Balkancev vse dogovorjeno. Delegat vlade v Gradcu je brez pripomb predal vsa pooblastila Maistru. Šele po Beogradu 1. 12. 1918 so na Štajerskem in Koroškem vstali v boj za svoje dežele tudi Slovenci!

 

O nekonfliktnem prenosu oblasti na Slovenskem Štajerskem:

Oddaja Spomini

Alenka Šelih, roj. Rosina in Andrej Rosina

TVS 18.012016

http://4d.rtvslo.si/spored-4d/2016-01-18

Andrej Rosina:

“Ustanavljali so se narodni sveti. Najprej v Ljubljani, potem pa tudi v Mariboru.  V Mariboru je služil major Maister, ki se je v narodnem svetu dogovoril, da ga svet imenuje za generala. Poveljstvo, v katerem je imel dotlej Maister najnižji čin, je ob prisotnosti odposlanca osrednjega poveljstva v Gradcu imenovanje brez problema priznalo/sprejelo, in delegat iz Gradca je odredil , da se A vojska umakne iz Maribora.”

Verjamem, da g. Rosina ni imel niti nima tega namena – toda tudi če ni vedel, je natančno opisal DEJANSKO STANJE, SKLADNO Z MANIFESTOM, ki je ugotovil, da imajo dežele pravico izbrati državne svete po etničnem ključu/večinskem prebivalstvu. Za Spodnjo Štajersko je bilo jasno, da je večinsko slovenska. Kar se je dogajalo po priznanju Maistra kot generala, so bile znotraj mariborske sporadične akcije zagrizencev brez legitimitete.

Ni dvoma, da uradno zgodovinopisje pripoveduje politično oblikovane pravljice!

Karta SLOVENSKEGA OZEMLJA v brošuri: Ko je Maister nataknil na glavo SRBSKO ŠAJKAČO in je na Koroško vdrla SRBSKA VOJSKA – še včeraj sovražnik – so se Korošci dvignili v obrambo domovine/države … (tudi Slovenci!).

IZ ZBORNIKA OB DESETLETNICI – Tekst takratnega notranjega ministra Brejca:

Proslavljali so osamosvojitev slovenskih dežel! (še 1928 !!!!)

Regentova sprememba teksta PROKLAMACIJE v Beogradu pove, da Država SHS ni mogla biti subjekt “ujedinjenja”, saj ni bila subjekt internacionalnega prava.

Subjekti internacionalnega prava so bile samo slovenske dežele, zato ZEMLJE države SHS.

Obenem je to dokaz, da subjektiviteta slovenskih dežel, veljavno združenih pod oblastjo vlade v Ljubljani nikoli ni prenehala, in da se je PRAV ZATO Republika Slovenija leta 1991 ne le lahko, marveč celo MORALA osamosvojiti (saj jo je Beograd dobesedno naganjal iz Jugoslavije!!! Dobro so se zavedali, da v Jugoslaviji nimamo kaj iskati, da smo samo motnja, ker na na račun igra Zagreb svojo igro z Beogradom).

IZSEK IZ PROKLAMACIJE (tu pa še tole: “Balkanski primitivci” vedo, da se države ne dela z DEKLARACIJAMI, marveč s PROKLAMACIJO!!! Naši doktorji vsega mogočega o tem nimajo pojma in trdijo, da sta se Republika Slovenija in Republika Hrvaška  osamosvojili z DEKLARACIJAMI 25. 6. 1991, ne pa Slovenija s PROKLAMACIJO 26. 6. 1991 in Hrvaška s PROKLAMACIJO 8. 10. 1991):

Evo to je to.  Našim ignorantom to ne pride misel…