Kakšni bedaki so naši strokovnjaki …

October 4, 2017
Posted in Državnost
October 4, 2017 Alenka

Kakšni bedaki so naši strokovnjaki, kaže naslednji komentar k članku z dne 28. 09.2017.

http://www.rtvslo.si/slovenija/v-slovenijo-prispeli-pomembni-dokumenti-iz-jugoslovanskih-arhivov/433782

“Ena izmed najstarejših mednarodnih pogodb v tem korpusu dokumentov je iz leta 1939. Sklenili sta jo nekdanja Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev ter nekdanja Kraljevina Italija.”

Če vpleteni “strokovnjaki” kvasijo take, se nam slabo piše. Leta 1939 ni bil mogoč noben sporazum med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Kraljevino Italijo, ker leta 1939 ni bilo nikjer nobene Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, marveč je že nekaj časa bila Kraljevina Jugoslavija.

Sicer pa “dosežki” z arbitražo vpijejo, česa so naši “strokovnjaki” sposobni …