Kar je prodano, je v jamo zakopano… razen v Sloveniji

January 15, 2018
Posted in News, Novice
January 15, 2018 Alenka

RESNICA – KATOLIŠKA CERKEV NA SLOVENSKEM JE POKRADLA S POMOČJO POLITIKE (PETE KOLONE) SLOVENSKI NAROD!

POŠTENJE RIMOKATOLIŠKE CERKVE NA SLOVENSKEM – Vsak dan moramo to objaviti – resnica in pravica naj bo vidna vsak dan!