Kar ni bilo mogoče v Šarčevi vladi, je Dušan Šiško uresničil v tej

January 25, 2022
January 25, 2022 Alenka

Prejšnji teden je bil v Krškem podpisan sporazum o sofinanciranju obnove objekta na Cesti krških žrtev 55 v Krškem, kjer se je do leta 2011 nahajal sedež Policijske uprave Krško. S tem pa je epilog dobilo prizadevanje poslanca Dušana Šiška.

Že notranjega ministra v vladi Marjana Šarca je opozoril na problem, da je bila Krškemu in Posavju iz političnih razlogov odvzeta in v Novo mesto premeščena Policijska uprava. Opozoril je tudi na propadajoči petnadstropni objekt na Cesti krških žrtev 55 sredi starega mestnega jedra v Krškem. Ob nastopu vlade Janeza Janše je na sejah pristojnih odborov in na sejah Državnega zbora RS opozarjal na škodo, ki se dela na objektu, predvsem pa na veliko napako, ki je bila narejena z ukinitvijo Policijske uprave.

20. septembra 2021 je na seji Državnega zbora RS ponovno opozoril na počasno reševanje nastale zagate, takrat pa so končno stekli postopki, ki so pripeljali do podpisa sporazuma, s katerim bo omogočena obnova objekta do sredine naslednjega leta.

O samem podpisu, ki bo zagotovilo tudi nova delovna mesta so se razpisali tudi različni mediji, saj je tovrsten uspeh pomemben korak za Krško, ki je tudi ob pomoči poslanca Dušana Šiška postalo mestna občina.

, ,