Kdo vse je prejemnik borčevskih pokojnin?

July 30, 2021 Alenka

Uradni podatki pravijo, da je bilo leta 1945 30.000 borcev NOB, ki so načelom kasneje bili po Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je veljal v obdobju od 1. julija 1983 do 31. marca 1992, upravičeni do borčevskih penzij. Če so slučajno le-ti preminili so penzijo dobili njihovi družinski člani.

Kdo je nadziral upravičenost in katera varovala so bila ob tem vzpostavljena je neznano, tako imamo po zadnjih podatkih zdaj preko 6000 upravičencev do borčevskih pokojnin, od tega kar 75 % teh so svojci. Država pa mesečno zanje odšteje najmanj milijon.

Ker je več vprašanj kot odgovorov smo ministru Cigler Kralju postavili poslansko vprašanje, kjer nas zanima:

  • Koliko je po zadnjih podatkih v Sloveniji še borčevskih penzij z naslova druge svetovne vojne na posameznih postavkah?
  • Kdo vse je še upravičen do njih in zakaj?
  • Kdaj so bili upravičenci teh penzij rojeni oz. koliko so stari?
  • Kakšna je višina teh penzij?

Celotno poslansko vprašanje si lahko preberete v nadaljevanju.

Spoštovani,

ministru Janezu Ciglerju Kralju zastavljam poslansko vprašanje v zvezi z borčevskimi penzijami z naslova druge svetovne vojne.

Druga svetovna vojna se je končala že pred 76 leti, večino borcev je že pokojnih, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) pa še vedno več kot 6000 prejemnikov izplačuje borčevske pokojnine, ki državo mesečno stanejo skoraj milijon evrov.

Po zadnjih dosegljivih podatkih je do borčevskih pokojnin bilo upravičenih 6303 upravičencev, od tega 1334 do starostnih borčevskih pokojnin, 296 do invalidskih borčevskih pokojnin in kar 4673 do družinskih borčevskih pokojnin. Slednje torej dobivajo sorodniki, koliko je od tega upravičenih oz. neupravičenih pa nihče ne ve.

Pravico do omenjene pokojnine je urejal Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je veljal v obdobju od 1. julija 1983 do 31. marca 1992. Z njim je bilo določeno, da so do borčevske pokojnine upravičeni borci NOV. Torej osebe, katerim se je ves čas od vstopa v narodnoosvobodilni boj oziroma od začetka aktivnega in organiziranega dela za narodnoosvobodilni boj, pa do 15. maja 1945 nepretrgoma štel v pokojninsko dobo v dvojnem trajanju. Ob tem je treba poudariti, da se v primeru smrti uživalca pokojnine (borca NOV) vsem družinskim članom odmeri pokojnina do katere je bil pokojni upravičen.

Tako imamo v Sloveniji več borčevskih pokojnin kot je bilo borcev. Država pa mesečno tovrstnim pokojninam nameni skoraj milijon davkoplačevalskega denarja. Absurdno je tudi to, da najnižja borčevska pokojnina, ki jo prejme posameznik znaša malce več kot 70 evrov, najvišja je krepko preko 2000 evrov, višina družinske pa znaša približno minimalno plačo v Sloveniji.

Zaradi navedenega zastavljam vprašanja:

  • Koliko je po zadnjih podatkih v Sloveniji še borčevskih penzij z naslova druge svetovne vojne na posameznih postavkah?
  • Kdo vse je še upravičen do njih in zakaj?
  • Kdaj so bili upravičenci teh penzij rojeni oz. koliko so stari?
  • Kakšna je višina teh penzij?

Zmago Jelinčič Plemeniti,

vodja

, , ,