Komu ali čemu služi informacijska pooblaščenka?

August 25, 2021
August 25, 2021 Alenka

Varovanje osebnih podatkov je pod taktirko trenutne informacijske pooblaščenke postalo prav absurdno. Bolj kot dejansko varovanje osebnih podatkov državljanov, se zdi, da je njena agenda rušenje vlade.

Njene odločitve v zadnjem letu so bile vse prej kot razumne, včasih že tako absurdne, da niso bile niti več smešne. Njeno konstantno sprenevedanje pa tudi veliko pove. Ker nam je bilo dovolj tega, da se konstantno ukvarjamo zgolj in samo s tem, kaj bo rekla informacijska pooblaščenka, če tudi je v slabo vseh nas, smo se odločili dati pobudo za razrešitev, ki si jo lahko v nadaljevanju preberete.

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je leta 2003 začel delovati institut pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja. V letu 2005 se je zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki je v slovenski prostor implementiral Direktivo 95/46/ES o varstvu osebnih podatkov, in Zakona o informacijski pooblaščenki izoblikoval samostojen državni organ – Informacijski pooblaščenec. Informacijski pooblaščenec je tako postal samostojen in neodvisen državni organ s pristojnostmi na področju dveh z Ustavo RS zavarovanih temeljnih človekovih pravic –pravico dostopa do javnih informacij in pravico do varstva osebnih podatkov.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca so torej:

  • odločanje o pritožbi zoper odločb, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja; v okviru postopka na drugi stopnji je pristojen tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
  • izvrševanje inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije ter opravlja druge naloge, ki jih določajo ti predpisi;
  • odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede njegove pravice do seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
  • kot prekrškovni organ nadzoruje izvajanje Zakona o informacijskem pooblaščencu, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v okviru pritožbenega postopka in Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Informacijski pooblaščenec deluje kot pritožbeni, inšpekcijski in prekrškovni organ. Informacijski pooblaščenec izvaja inšpekcijski nadzor in vodi prekrškovne postopke v primeru kršitev:

  • pravice pacienta do zaupnosti osebnih podatkov,
  • dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti,
  • dolžnosti izvedbe preiskave nedovoljene obdelave osebnih podatkov,
  • določb glede hrambe dokumentacije, nastale v postopku z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic ter
  • določb glede dostopa Komisije RS za varstvo pacientovih pravic do zdravstvene dokumentacije pacienta.

Teoretično in zakonsko v korist državljanov. Žal se je pokazalo, da je ta institut na trenutke le sredstvo za lastno samopromocijo (npr. Nataša Pirc Musar) in obračunavanje z vodilnimi, konkretno z rušenjem vlade Janeza Janše (Mojca Prelesnik).

Zadnje leto in pol je bilo težko za vse. Pred izbruhom epidemije je »puško v koruzo vrgel« Marjan Šarec in državo pustil »golo«. Še v zadnjih izdihljajih svojega vodenja je razlagal, da gre za gripico in, da zdravniki pretiravajo, ko opozarjajo, da nimajo ne kadra, ne opreme. Kaj je sledilo ni treba opomniti. Vlada Janeza Janše ni imela in nima lahko delo, saj smo že v četrtem valu, ki ne obeta nič kaj dobrega. Prihodnost žal ni svetla.

V vsem tem času je Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik konstantno »nagajala« vladi in skoraj v vsakem ukrepu našla nekaj kar ni v skladu z ustavo, oz. njeno interpretacijo le-te.

Celotna Evropa ima aplikacijo »#OstaniZdrav«. Nihče v tem ne vidi težav, nikjer ni bilo slišati o tem, da bi aplikacija posegala o človekove pravice, ali bi bilo sporno kateri podatki se širijo. Večino mobilnih aplikacij zahteva bistveno več podatkov in konec koncev Google vsak mesec pošlje poročilo o tem, kje vse je bil uporabnik telefona.

Bile so sporne prijave na cepljenje proti covidu-19 na portalu eUprava, ker naj ne bi ljudje vedeli, zakaj se prijavljajo in kaj se bo z njihovimi podatki zgodilo. Če se skušam zgolj distancirati od tega absurdnega razmišljanja, moram opomnim, da je na ta način na tisoče državljanov, ki se je prijavilo na cepljenje in vedelo, kaj počnejo, moralo postopek ponoviti. Marsikdo je ravno zaradi birokracije še necepljen. Evidentno je, da pooblaščenka ni pogledala niti ene aplikacije cepilnih enot. Je pa zaradi njenega posredovanja glede prijav na eUprava nastalo kar nekaj finančne škode, ter velika nejevolja ljudi. Prostor za manipulacijo teoretikov zarot se je pa povečal.

Seveda je gospa Prelesnik imela tudi pripombe na portal zVem in uspela še dodatno odvrniti ljudi od cepljenja.

Njen zadnji protivladni boj je »afera z aplikacijo za preverbo PCT pogoja«. Mislim, da izjava, da bodo ravnatelji lahko prebrali osebne podatke zaposlenih presega vse meje. Pa saj jih vidijo vsak mesec.

V vsem tem času se je informacijska pooblaščenka v prvi vrsti trudila narediti vse, da vlada ne bi mogla zaščititi državljane in je s tem močno posegla v njihovo pravico do zdravstvenega varstva. Posredno pa tudi ogrozila življenje marsikoga. Nekateri celo menijo, da je sokriva za vsaj nekaj od 4.440 smrti zaradi covida-19.

Svojega dela nikakor ni in ne opravlja v skladu z zakonom in ustavo, saj je njen edini cilj rušenje vlade Janeza Janša, ne pa skrb za pravice do dostopa do javnih informacij in pravico do varstva osebnih podatkov. Zaradi navedenega podajam poslansko pobudo:

Da nemudoma začnete postopek razrešitve informacijske pooblaščenke, gospe Mojce Prelesnik, saj z vsako svojo odločitvijo onemogoča delovanje vlade in posega v človekove pravice državljanov.

Zmago Jelinčič Plemeniti,

vodja

, ,