Konec slovenščine?

February 5, 2018
February 5, 2018 Alenka
V državnem zboru so imeli ostro debato zaradi predlaganega člena:
 
9. člen
(pouk jezika narodnosti zunaj narodnostno mešanega območja)
 
Dijakom in vajencem, ki končajo osnovno šolo v jeziku narodnosti oziroma dvojezično osnovno šolo in se vključijo v poklicne šole, srednje tehniške oziroma srednje strokovne šole ali gimnazije zunaj narodnostno mešanega območja, morajo te šole same ali skupaj z drugimi omogočiti pouk jezika narodnosti kot fakultativnega predmeta. Pouk jezika narodnosti se organizira, če se zanj odloči najmanj 5 dijakov oziroma vajencev, in je za dijake in vajence brezplačen.
 
Skupina dijakov oziroma vajencev se lahko oblikuje tudi izmed dijakov oziroma vajencev, ki se izobražujejo po različnih izobraževalnih programih v različnih šolah v istem kraju.
——————————–
Se bojim, da bomo kmalu lahko veseli, če bodo naši otroci smeli vsaj še v osnovni šoli uporabljati slovenščino.
 
V nadaljevanju pa gre še pobuda levičarske sodrge, da vsi narodi nekdanje SFRJ dobijo status manjšine. Najprej oni, nato pa po enakem postopku še vsi Eritrejci, Somalci, Maročani, skratka vse migranti.
 
Nujno da pri de SNS nazaj v parlament in pomete s temi idiotizmi.