Manjšinska glasila

December 11, 2018
Posted in Novice
December 11, 2018 Alenka

Medtem ko naši vladajoči v Marakešu lezejo v rit Sorošu in podobnim uničevalcem kulture in tudi našega naroda, jim je vseeno kaj se dogaja s Slovenci v Italiji.

Najnovejši “proračunski zaplet” v Rimu – obeta se črtanje sredstev za manjšinsko časopisje – odpira že staro znano vprašanje slovenskih dežel, ki pravo veljavno sestavljajo Republiko Slovenijo (Razglasitev dne 31. 10. 1918) in njihov odnos do dežel v soseščini. Po težavah, ko so naši internacionalno pravno nepismeni funkcionarji pritiskali na Dunaj, naj intervenira glede krajevnih tabel na Koroškem, zvezna vlada pa je nejeverno bolščala v zombije in potem poslala “opazovalca”, ki je spremljal dogajanje v glavnem mestu dežele Koroške. Podobno se dogaja sedaj na Primorskem in je zadevo dobro ubesedil intervjuvanec iz vrst slovenske manjšine: “Moramo se nasloniti na “DEŽELNE USTANOVE” in na Slovenijo”, s čemer je prišlo na dan, kako mizerno vlogo igra Ljubljana, saj jo Rima lahko vsak trenutek odpravi z levo roko – kot recimo “svojo” deželno vlado pokrajine Furlanije Julijske krajine.

Problem s financiranjem manjšinskega časopisja pa ima seveda še eno razsežnost: Korenini v razmerah pred več kot stoletjem, danes pa živimo v eri svetovnega omrežja, ki utegne zdaj zdaj preskočiti celo v vesolje. Povezanost taka in drugačna med različnimi skupinami ljudi je danes sprotna in takojšnja in skoraj brezplačna. Študirati na sebi všečni univerzi je skoraj obveznost, ne več le utopična možnost. Zaposlovanje in javno življenje tudi, in v to realnost kot renčanje iz “potočkih zijalk” (ali “krapin”, če komu bolj paše) vdirajo glasovi o raznih dodatnih “priznanjih” k trenutno s Sloveniji ustavno opredeljenih (in izključno zgodovinsko pogojenih) skupin ljudi, ki so povsem opravilno sposobni in morebiti v marsičem celo presegajo domet “domačinov”, pa znajo medijske in poslovne možnosti modernega okolja še dosti uspešneje izkoriščati.

Je pa v ozadju ves čas vprašanje in dvom: Le kako bodo osebki, ki odločajo o teh rečeh in še dandanašnji po vsem sodeč sploh ne zaznajo “smeri razvoja” (čeprav so iz tovrstnih “razvojnih” šol) vedno novih možnosti tehničnih in “evropskoskupnostnih”, hkrati pa o dnevnih aktualnih poročanjih o dogajanju in vsakdanjostih znotraj slovenskih skupnosti onkraj državne meje (in vice versa) lahko le sanjamo.

Morebiti pa utegne tokratna “rimska brca” spraviti možganske gube omenjenih na delovno temperaturo?

(SLOVENSKE) DEŽELE KLIČEJO !!!