Volilna enota: 7 Maribor

Volilni okraj:

  • volilni okraj Maribor 5 (del mestne občine Maribor, ki obsega območje naselij: del Maribor)

Številka na glasovnici: 18

Rojen: 23. marec 1967

Zaposlen: Asistent poslovodstva

Moto: Slovenija potrebuje spremembo na boljše, spremembo pa bomo naredili dobri in pošteni ljudje.

Martin Horvat je več kot 30 let zaposlen v gospodarstvu, od tega deset let na Višji strokovni šoli Ptuj. Po poklicu je asistent poslovodstva, magister ekonomskih in poslovnih ved, predavatelj na višji strokovni šoli. V mandatnem obdobju 2014 – 2018 je bil predsednik Mestne četrti Tabor, 2018 – 2022 pa član sveta mestne četrti Tabor in član odbora za lokalno samoupravo MO Maribor.

Aktivno sodeluje v lokalni skupnosti, z županom in občinsko upravo in kot poznavalec lokalne problematike bo podpiral in se zavzemal za izpeljavo vseh dobrih lokalnih projektov za dobrobit občank in občanov Maribora. Ravno zaradi poznavanja omenjene problematike se je odločil, da kandidiram za poslanca na državnozborskih volitvah.