Meja z Ogrsko

January 30, 2018
Posted in News, Novice
January 30, 2018 Alenka

SLOVENSKE MEJE Z OGRSKO

 Ker nova državna meja še vedno ni določena (vsaj ena stran odločno zavrača odločitev), velja dosedanje stanje, doslej nikoli spremenjeno, ki se tiče državne meje: “Vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah” – 31.10.1918, Ljubljana). Zato mora slovenska policija preprečiti oz. oglobiti vsak nezakonit prehod (ŠENGENSKE !!!) meje, ki je zarisana na veljavnih uradnih zemljevidih.