Poziv vladi naj MNZ uvede mejno kontrolo ne samo nadzora državne meje

October 18, 2023 Slovenska nacionalna stranka

V medijih smo zasledili informacijo, da bo Italija, zaradi zaostrovanja na kriznih žariščih, predvsem napade proti Izraelu, ki so povečali grožnje nasilja v EU in stalnega migracijskega pritiska (samo v deželi Furlaniji-Julijski krajni naj bi letos v Italijo nezakonito vstopilo več kot 16.000 ljudi), v soboto na kopenski meji s Slovenijo pričela z izvajanjem notranjega nadzora za kar je že obvestila Bruselj. Iz medijskih poročanj je zaslediti, da namerava isto storiti Slovenija na kopenskih mejah s sosednjima državama Hrvaško in Madžarsko.

Vladi Republike Slovenije pošiljamo pobudo, da naj MNZ na mejah s sosednjima Hrvaško in Madžarsko ne uvede samo izvajanja nadzora državne meje, ampak uvede mejno kontrolo, kar je bistvena razlika. Podobno na kopenski meji z Republiko Slovenijo ravna Avstrija.

Celovita mejna kontrola je zagotovo bistveno boljši ukrep pri preprečevanju ilegalnih migracij in tudi drugih kriminalnih ravnanj posameznikov ali skupin kot samo mejni nadzor.

Prav tako pozivamo MNZ naj prekine odstranjevanje zaščitne ograje na kopenski meji z Republiko Hrvaško saj se bodo nezakoniti migracijski tokovi zagotovo preusmerili na področja, ki so tudi težje dostopna za fizično varovanje.

Vlada Republike Slovenije pa naj razmisli o napotitvi SV na mejo z Republiko Hrvaško kjer prihaja do največjih nezakonitih vstopov v Republiko Slovenijo.

V prepričanju, da bo ta pobuda deležna ustrezne pozornosti in hitre realizacije, predlagamo Vladi Republike Slovenije, da pozove Ministrstvo RS za notranje zadeve, da se pravilno in z največjo mero zaostritve loti navedene problematike.