Volilna enota: 7 Maribor

Volilni okraj:

  • volilni okraj Maribor 6 (del mestne občine Maribor, ki obsega območje naselij: del Maribor in Razvanje)
  • volilni okraj Maribor 7 (del mestne občine Maribor, ki obsega območje naselij: del Maribor)

Številka na glasovnici: 18

Rojen: 11. april 1976

Zaposlena: Referent za javna naročila

Miranda Osterc Zinrajh je diplomirana pravnica (Bachelor pravnih znanosti), magistrica pravnih in poslovnih ved, zaposlena na Ministrstvu za pravosodje – Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, poročena, Slovenka, državljanka Slovenije.

Ob šolanju oz. študiju je opravljala različna dela, največ na področju kadrovskih zadev in zaposlovanja tujcev, gastronomije, turizma, opravljanja nalog v sekretariatu Vlade v RS v času slovenskega predsedovanja Svetu EU in kot tajnica državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu.

Na kmetijskem ministrstvu je za določen čas opravljala administrativna opravila in sicer predvsem delo v zvezi z urejevanjem datotek in klasifikacijo podatkov v uradnih evidencah.

Nekaj let je vodila dve večji verigi restavracij v Ljubljani, Kranju in Brdu pri Ljubljani (naloge so se nanašale predvsem na delo s človeškimi viri, vodenje kolektiva, kadrovske zadeve, logistiko itd).

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je bila zaposlena v Sekretariatu vlade RS in skrbela za del protokolarnih nalog ter sodelovala v pripravah na medministrske konference.

Po zaključku predsedovanja, vse do novembra 2008, je bila formalno razporejena kot tajnica državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu, neposredno pa je opravljala predloge za delo komisije v Sektorju za popravo krivic in narodno spravo. Od 15. novembra 2008 do novembra 2012 ji je to delovno mesto sporazumno mirovalo, saj je bila kot soproga atašeja na slovenski ambasadi v Črni gori.

Trenutno je zaposlena kot analitik na pravosodnem ministrstvu, kjer je do konca leta 2013 opravljala naloge v Oddelku kazenske evidence, v letu 2014 pa na področju nazora nad izvršitelji sodnih odločb.

Osnovno šolo je zaključila na Ptuju, nato turistično srednjo tehniško šolo v Ljubljani. V letu 2013 je zaključila študij prava na državni Pravni fakulteti v Podgorici (Univerza Črne gore).