Najnižje pokojnine se morajo nujno zvišati

October 14, 2021
October 14, 2021 Alenka

V Sloveniji imamo preko 600.000 upokojencev in kar 217.536 jih prejema pokojnine nižje od 600 evrov. Kar je nedopustno. Za pokritje minimalnih življenjskih stroškov bi potrebovali vsaj 613,41 evra – vsaj tako so uradniki izračunali.

Sramotno in nedopustno je, da je vse več državljanov živi pod pragom revščine, ali malce nad njim. Še huje je to, da ljudje, ki so leta trdo delali za to, da bodo vsaj na stara leta malce zadihali in začeli živeti, ne zgolj životariti pa so prisiljeni za preživetje delati na črno, oziroma so prepuščeni na milost in nemilost drugim.

Ker takšnih stvari preprosto ne moremo dopuščati, smo vložili poslansko pobudo, da se pokojnine po sistemu uravnilovke zvišajo od 5 do 15 odstotkov.

VSEBINA PISNE POSLANSKE POBUDE

Po letnem poročilu ZPIZ za leto 2020 kar 217.536 upokojencev prejema pokojnine nižje od 600 evrov. Za pokritje minimalnih življenjskih stroškov bi potrebovali vsaj 613,41 evrov. Povprečna pokojnina pa znaša 555,56 evrov. Ob tem upravičeno pridemo do sklepa, da so pokojnine bistveno prenizke in da pod pragom revščine živi skoraj polovica upokojencev,

Prejemniki pokojnin so načeloma upravičeni tudi do varstvenega dodatka, katerega cenzus za samsko osebo je 591,20 evrov, maksimalna višina pa znaša 189,02 evrov. S tem pa niti pod točko razno ne pridejo do zneska 613,41 evra, ki naj bi zadoščal za pokritje minimalnih življenjskih stroškov. Po uradnih podatkih vašega ministrstva je prejemnikov omenjenega transferja le 22.259. Glede na to, da je kar 94.571 tistih, ki bi po cenzusu bili upravičeni do varstvenega dodatka, se ob tem zastavlja vprašanje, ali le-ti o tem kaj vedo, ali je strah o tem, da bi le-tega morali vračati njihovi potomci večji in zaradi tega raje živijo pod pragom revščine.

Demografska struktura slovenskega naroda kaže na trend, da se bo število starostnikov iz leta v leto povečevalo. Ali si kot odgovorna, demokratična in vsaj v ustavo zapisano socialna družba resnično želimo, da bomo postali družba z najrevnejšimi upokojenci, ki bodo na stara leta, po letih trdnega garanja, primorani še delati, da bodo preživeli.

V eni sapi govorimo, da mladi nimajo služb, po drugi strani pa ne poskrbimo niti za dostojno pokojnino za tiste, ki so leta pridno delali in vplačevali za to, da bodo nekoč, nekdaj lahko uživali v dostojni pokojnini.

Zaradi navedenega, dajem pisno poslansko pobudo:

»Pokojnine, ki so nižje, kot znaša povprečna plača v Sloveniji (neto 1.286,61 evrov), se naj po sistemu uravnilovke zvišajo od 5 do 15 odstotkov. Najnižje za 15 in potem postopoma do povprečne plače za pet odstotkov.«

Zmago Jelinčič Plemeniti,

vodja

, ,