Našim ignorantskim zgodovinarjem in pravnikom

January 30, 2018
Posted in Državnost
January 30, 2018 Alenka
Razglas 29. listopada 1918 v Zagrebu pove vso in popolno resnico:
  • V ničemer se ne dotika SLOVENSKIH DEŽEL, ki so skladno s suverenovim ustavnim dokumentom (Manifest, 16. 10. 1918) tako kot dežele z večinsko nemško govorečim prebivalstvom teden dni prej, dne 31. 10. 1918 veljavno in učinkovito razglasile svojo zvezo pod oblastjo vlade v Ljubljani.
  • Četudi se zagrebške homatije pravno slovenskih dežel ne tičejo, je treba opozoriti, da so že po sami naravi stvari, posebej pa še z ozirom na ustavni dokument Kralja Ogrske (Manifest, 16. 10. 1918) popolnoma nezakonite in brez vsake pravne legitimacije. To dejstvo zaokrožujejo abote in drugi nesmisli, navedeni v “razglasu”.

Vsekakor pa zagrebški nezakoniti, pravno neobstoječi razglas niti ne omenja slovenskih dežel. Beograjski dokument o Ujedinjenju (1. 12. 1918) pa omenja izključno Kraljevino Srbijo in DRŽAVE – ZEMLJE države SHS, ker so lahko subjekti “ujedinjenja” samo DRŽAVE. To pa so bile tisti trenutek v Beogradu pred regentom pričujoče samo SLOVENSKE DEŽELE.

Uradni RAZGLAS v Zagrebu dne 29. 10. 1918 torej le še dodatno razkriva in pojasnjuje dejansko stanje in njega odmev v beograjski formulaciji. Početje zagrebške klike je bilo popolnoma nezakonito in je pravno neobstoječe. To dejstvo je z dikcijo v beograjskem dokumentu tudi sankcionirano. Slovenske dežele so kot subjekti internacionalnega prava z drugim subjektom – Kraljevino Srbijo – dne 1. 12. 1918 torej sestavile državo, ki je z njihovim odhodom/osamosvojitvijo (dne 26. 6. 1991 pod imenom Republika Slovenija) razpadla na oba konstitutivna subjekta.

To dejansko stanje se je manifestiralo v pozivu srbskega “Vožda” Miloševića Sloveniji, “neka ode”! Ponovno se je potrdilo po razglasitvi osamosvojitve Slovenije, ko je avgusta 1991, zaradi secesijskih vojn v preostanku SFRJ ustanovljena Badinterjeva komisija v svojem 7. sklepu odločila, da je “treba Republiko Slovenijo nemudoma priznati”!

Do razsodbe s strani arbitražnega tribunala dne 29. 6. 2017 se nič v zvezi s teritorijem in državno mejo RS napram preostanku SFRJ ni zgodilo. A vsebina Dokončne razsodbe – pa tudi samega Sporazuma o arbitraži – pove, da je izdelek arbitražnega tribunala ničen, da ne obstaja, in državna meja Republike Slovenije ostaja še naprej obstoječa državna meja, s katero so slovenske dežele s Kraljevino Srbijo sestavile 26. 6. 1991 razpadlo državo (IN KI JE V USTAVNEM DOKUMENTU SLOVENSKEGA PARLAMENTA – TEMELJNI USTAVNI LISTINI – Z DNE 25. 6. 1991 OPREDELJENA V DRUGEM RAZDELKU Z BESEDAMI, “V OKVIRU DOSEDANJE SFRJ”!).