Nekaj v razmislek

January 22, 2018
Posted in Državnost
January 22, 2018 Alenka

SLOVENCI V RS  – NEKAJ NAPABERKOVANIH DROBCEV

 

Statistika 1939:

Ljubljanska in mariborska škofija se raztezata na področju Slovenije (16 188 km2) in štejeta 1 182 092 vernikov. Pravoslavnih je v Sloveniji 6 745, protestantov 25 717, starokatolikov 102,  Židov 820, muslimanov pa 927.

(Slovenec, 23. 6. 1939)

“Slovencev” v Sloveniji (brez Primorske) torej blizu 99%.

(če na oko prišteješ katolike druge narodnosti)

__________________________________________________________

 

Statistika 1948                  Slovencev  v RS 97%

Statistika 1966                  Slovencev v RS   92%

Statistika 1991                  Slovencev v RS   87%

Statistika 2002                 Slovencev v RS   83%

 

Z osamosvojitvijo je potujčevanje poskočilo za več kot 100% (iz cca 5 odstotnih točk na 25 let, na 5 odstotnih točk na deset let!!! Trend narašča!)

__________________________________________________________

 

RESNICA SISTEMATIČNEGA “REŠEVANJA SLOVENSKEGA NARODNEGA VPRAŠANJA”

 

“Slovensko vprašanje” je prišlo na vrsto že zdavnaj: med in takoj po 1. svetovni vojni, ter se je “reševalo” v treh fazah: 1918, 1941-45 in dokončno 1991.

Numerični podatki, ki pokažejo “izplen” koncertirane GENOCIDNE akcije osvobajačev in osamosvajačev, so:

 

SLOVENCI 1851 (Czoernig 1851 K.u.K.)

 

Koroška                                    95 735

Krajnska                                 408 745

Štajerska                                363 750

Primorje                                 202 286

Beneško                                   26 676

Ogrska                                      44 862

Vojna krajina                           29 900

____________________________________

skupaj leta 1851                         1 171 954

skupaj leta 2002 (Statistika)       1 741 000

 

Prirastek 1851/2002                      569 046 ali 48, 5 %

 

drugod po svetu (2010 Google)    435 560

skupaj vsi:                                  2 176 560

 

____________________________________

 

HRVATI:

1851    (Czoernig 1851 K.u.K)          1 708 490

1840    (Junius 1939) vseh                 2 500 000

1939    (Junius 1939) vseh                 5 515 000

prirastek                                             3 015 000  ali  129, 7%!!!

 

Številke so npr. za Dansko v podobnih razmerjih!

 

IN KOMENTAR:

Leta 1851 nas je bilo 1 171 954

Leta 2002  vseh 2 176 560,  moralo pa bi nas biti (če bi narasli kot Hrvati za 129, 7%) 4 527 302

Manjka nas torej  2 350742!!! Toliko so nas pomorili, pregnali, potujčili … PO ZASLUGI VODITELJEV vseh barv in vseh sort.

 

Človek nima besed, da bi opisal greznico klerikalnih, liberalnih in komunjarskih “voditeljev”, ki so se v stoletju spravili nad nas, PREPROSTO NI BESED …

So si pa kar sami dali pravo ime: UNIVERZA DREK – Univerza Doktorja Edvarda Kardelja … v to so spremenili PARLAMENT (!!!) Vojvodine Krajnske.

 

PS: Če “manjkajočim” dodaš “priseljene” dobiš grozljivo število vsaj TRI MILIJONE. Priča smo torej POPOLNEMU GENOCIDNEMU UNIČENJU NACIJE, brez primere v zgodovini. Vsi dosedanje genocidi so namreč zbrisali LJUDSTVA, PLEMENA … Izbris SLOVENCEV pa je uničenje NACIJE NA VRHUNCU DRŽAVNE ORGANIZIRANOSTI – potem, ko smo dosegli svoj civilizacijski vrh tisočletij, to je razglasitev samostojne države, zveze slovenskih dežel dne 31. 10. 1918. Niti 24 ur niso dovolili dihati temu dejstvu, ki sicer ni prenehalo, so ga pa zabetonirali za več pregrad, kot trupla v Barbarinem rovu … IN JE – PRESENETLJIVO – PRAV ZATO OBSTALO!!! Sicer bi v splošnem masakru tudi to dejstvo PRAVNO UČINKOVITO odpravili … TAKO PA OBSTAJA kot drobna lučka upanja na koncu genocidnega tunela.