Slovenska Nacionalna Stranka že od leta 1991, ko je bila ustanovljena, s svojimi člani, predsednikom, poslanci in poslankami želi v slovenski prostor vtisniti:

 • samostojno in neodvisno Slovenijo,
 • ekonomsko močno Slovenijo,
 • kvalitetno in strokovno ter brezplačno laično državno šolstvo, šport in rekreacijo,
 • razvoj tako bazične kot aplikativne znanosti,
 • zagotavljanje zaposlovanja v Sloveniji,
 • zagotovitev socialne varnosti za vse slovenske državljanke in državljane,
 • zagotavljanje ustrezne zdravstvene oskrbe za vse slovenske državljane in državljanke,
 • racionalno gospodarjenje z naravnimi viri in dobrinami,
 • dober položaj slovenskega delavstva in kmetov,
 • ureditev razmer na področju sodne veje oblasti,
 • ekološko usmeritev in kontrola gospodarstva,
 • obrambno politiko temelječo na oboroženi nevtralnosti izven vseh vojaških zvez,
 • liberalen odnos do družine in verskega prepričanja,
 • ohranjanje narodove dediščine in avtohtonosti na osnovi veljavnih mednarodnopravnih aktov,
 • spoštovanje in pravilno ovrednotenje narodnoosvobodilnega boja in
 • spremembo državnih simbolov.

Prav tako s svojimi kandidatkami, kandidati in kandidatnimi listami uspešno sodeluje na volitvah poslank in poslancev v Državni zbor RS (v letih 1992, 1996, 2000 in 2004, 2008 in 2018), na volitvah županov občin in občinskih in mestnih svetnikov, na volitvah predsednika republike, s svojo kandidatno listo pa smo sodelovali tudi na volitvah poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

Slovenska Nacionalna Stranka je skladno s svojim statutom organizirana na lokalnem nivoju v okviru občinskih in mestnih odborov stranke, ti pa se združujejo v pokrajinska predsedstva.