Odločitev arbitraže tudi z naše strani ne more biti sprejeta, saj ni v skladu s Temeljno ustavno listino

July 4, 2017
Posted in Državnost
July 4, 2017 Alenka

Odločitev arbitraže tudi z naše strani ne more biti sprejeta, saj ni v skladu s Temeljno ustavno listino

Ko pogledamo napisano v priponki je evidentno, da Vlada RS ne zna uradnega jezika v Sloveniji.

Mirno trdi, da Temeljna ustavna listina (TUL) določa, da republiške meje postanejo meddržavne. Tako pa v TUL niti slučajno ne piše. Piše pa »v okviru dosedanje SFRJ«, to pa ni kar preprosto republiška meja, marveč meja med republikama glede na vse relevantne okoliščine. Če bi ne bi bilo tako, bi moralo pisati »…ter meja med dosedanjo jugoslovansko republiko Slovenijo in jugoslovansko republiko Hrvaško« ! PA NE PIŠE TAKO! Da se pokaže popolna bebavost vpletenih, še nekaj pojasnjevanja:

Velja prebrati: “Slovenija je sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki določa, da so mednarodno priznane državne meje tudi meje nekdanjih republik in pokrajin.”

Podčrtano besedilo je unikum! Solato je mogoče tolmačiti vsaj na dva načina:

1) Beremo lahko, kar piše, da so TUDI meje nekdanjih republik SFRJ državne meje.

2) Ob upoštevanju dejstva, da je s TUL mogoče obravnavati izključno državne meje Republike Slovenije, pa je besedilo še bolj zanimivo:

“…da so mednarodno priznane državne meje (torej Republike Slovenije, saj o drugih ni dovoljeno odločati v slovenskem dokumentu)  tudi meje (drugih) nekdanjih republik SFRJ”.

Tipi so razglasili, da je državna meja Republike Slovenije  mdr. tudi meja Makedonije itd….

GENIJI

Resnica pa je in ostane preprosta – in je zapisana: Državna meja RS je pač meja med republikama Slovenijo in Hrvaško V OKVIRU SFRJ. Okoliščine, ki odtehtajo,  in jih je zaradi besedice “V OKVIRU” nujno upoštevati, pa so obstoječa državna meja slovenskih dežel, ki je bila in še vedno velja (nihče je ni odpravil) državna meja z Madžarsko.

Ostale republike in pokrajine SFRJ, Razen Srbije, ki je enako kot slovenske dežele vstopila v južnoslovansko državo kot subjekt (že je bila združena s Črno goro), pa niso bile subjekti mednarodnega prava znotraj SFRJ in njihove “republiške meje” niso imele meddržavnega značaja. Zato je bilo treba sprejeti ustrezen sklep, da “republiške meje postanejo državne. A to se – kot rečeno – Slovenije in Srbije(Črne gore) ne tiče. Oboji smo sestavili Jugoslavijo kot države, in kot taki (z vsemi atributi) smo jo zapustili. Mi takoj, 26.6.1991, Srbija pa je še nekoliko mencala z neko invalidno Jugoslavijo.