Odprto pismo ministrici Simoni Kustec

October 13, 2020
Posted in News, Novice
October 13, 2020 Alenka

Spoštovani.
Z uvedbo devetletke so njeni sestavljavci (Gabrovo interesno omrežje npr. na Zavodu RS za šolstvo, Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport in pedagoških fakultetah) osnovno šolo, prikrito počasi, odmikali stran od znanja in znanosti.

Z vsiljevanjem nekaterih metod posegajo učiteljem v strokovno avtonomijo pri izvedbi predmetov in spreminjajo učiteljski poklic v usmerjevalca dejavnosti učencev. Posledica je krepitev neznanstvenih pristopov, ki vdirajo v prostor izrinjenega znanja in se v družbi vse bolj razkrivajo tudi v času epidemije koronavirusa (npr. v nasprotovanju vladnim ukrepom proti širjenju koronavirusa, odklanjanju cepljenj, škodljivem nasedanju ponudbi raznih kamenodobnih diet in čarovnij). To interesno omrežje ima monopol nad šolskim sistemom in kuje dobičke npr. na račun podrtega reduciranega predmeta biologija, ki je pred devetletko bila sicer tradicionalno uveljavljen predmet od 6. razreda naprej. Namesto podrte biologije, so na predmetni stopnji sestavili še en novi predmet naravoslovje (6. in 7. razredu) in učiteljem, ki ga želijo poučevati, ves čas zaračunavajo dodatna izobraževanja. Tem dobičkom in interesom se ne bodo sami odpovedali. Zato dosledno popolnoma ignorirajo (neovirano pometajo pod preprogo) vse pozive k odpravi škodljivih posegov v šolski sistem.

Po več kot dveh desetletjih samopašnosti je nujno, da zaradi doslednega neupoštevanja kakršne koli pobude za odpravo nedopustnega nazadovanja znanja in škode za narod, končno kdo drug zamenja levičarje na tako pomembnem segmentu, kot je razvoj šolskega sistema. Končno naj nekdo zaustavi nadaljevanje škode, razvoj naše šole pa usmeri v prid bodočnosti mladih in celotnega naroda.

S spoštovanjem.
V sodelovanju z učnim osebjem,
Zmago Jelinčič Plemeniti l. r.,
poslanec