Odziv na Orbanovo odkritje spominske plošče

June 8, 2020
Posted in News, Novice
June 8, 2020 Alenka

Madžarski premier Viktor Orban je odkril ploščo, na kateri je označena »Velika Madžarska«. Gre za zgodovinski oris sosednje države, ki je to ozemlje zajemala vse do leta 1918.

Na zemljevidu Avstro-Ogrske monarhije, kakršna je bila do leta 1918, je v temno rjavi barvi označena Madžarska, v svetlo bež pa avstrijska polovica cesarske kraljeve monarhije.

dav

V okviru avstrijskega dela so označene in z grbi ponazorjene tudi slovenske dežele Kranjska, Koroška, Štajerska in Primorska, tisti del, ki pa ga je v okviru svoje države imela Madžarska, pa se je vrnil v okvir matice Slovenije šele leta 1920 v skladu s Trianonskim sporazumom.

Gre torej zgolj za ponazoritev zgodovinskih dejstev, ne pa za kakršnokoli poseganje po slovenskem ozemlju. Slovenskemu ozemlju so velike dele odsekali Italijani leta 1865 in nato leta 1945,  Avstrijci leta 1920, največji del, celotno Istro in tri kvarnerske otoke Cres, Krk in Lošinj pa so nam po komunističnem diktatu začasno odvzeli Hrvati (internacionalno pravno še vedno velja zadnje stanje, to je  “ujedinjenje”, priznanje meja s strani NDH, in osamosvojitveni dokumenti. PRIMORSKA je še vedno celovita v delu, ki je bil 1947 vrnjen Jugoslaviji. Notranje jugoslovanske upravne razmejitve nimajo na internacionalni ravni nobenega učinka. Stanje se bo spremenilo, če – ko bo sprejet/uveljavljen drugačen mednarodni sporazum. ARBITRAŽA ne obstaja! Memorandum je lažen, odločba torej ni udejanjena!). Na njihovo zasedbo so prikimali tudi naši »osamosvojitelji” leta 1991.
Hrvatom je DEMOSOVA VLADA prepustila v upravljanje tudi MEDMURJE! ki po Trinanonu ni del Hrvaške, ne le Primorske z Reko.

Slovensko nacionalno ozemlje je lepo vidno na Kozlerjevem zemljevidu, ki je prav tako nesporen zgodovinski dokument, ki pa ga žal naši »strokovnjaki« ne upoštevajo, morda celo ne poznajo.

V Slovenski nacionalni stranki obžalujemo izgubo slovenskega ozemlja napram Italiji in Avstriji, saj glede na to, da so to potrdile internacionalno pravne pogodbe ne moremo kaj drugega; spoštujemo veljavnost Trianonskega sporazuma, ki je Sloveniji dal naše, do takrat Madžarsko  ozemlje, saj gre za internacionalno pravni akt,  nikakor pa  nočemo in ne bomo priznali hrvaške agresije in okupacije slovenskega ozemlja, Istre in otokov Cres, Krk in Lošinj, ki so nam ga ukradli najprej komunisti, nato pa preoblečeni komunisti leta 1991.