Ohranjanje narodove dediščine in avtohtonosti na osnovi veljavnih mednarodnopravnih aktov.

February 20, 2022
February 20, 2022 Alenka

Slovenska nacionalna stranka podpira in bo podpirala nemoten razvoj in razcvet umetniškega ustvarjanja Slovencev. Posebnega pomena je ohranitev slovenske kulturne, običajev, jezika in zgodovinske dediščine, tako nepremične kot tudi premične. Zato se trudimo in se bomo tudi v prihodnje, za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za nemoteno delo in širitev slovenske muzejske dejavnosti, pri čemer mislimo predvsem na zbiranje in ohranjevanje premične narodove dediščine ter restavracijo in ohranjanje nepremične narodove dediščine, kamor sodijo tudi spomeniki vseh obdobij naše zgodovine.

Pripomogli smo k obnovitvi Žičke kartuzije, ter dokazali, da se da premikati gore, s podobno agendo se bomo borili tudi pri drugih prepotrebnih spremembah na področju ohranjanja naše dediščine.

Zastopamo stališče o nesporni avtohtonosti bivanja slovenskega naroda na slovenskem ozemlju in ne pristajamo na izmišljotine o preseljevanju in priseljevanju v VI. stoletju. Ne pristajamo na izmišljotine slovenskih kvazi zgodovinarjev in izhajamo iz dejanske avtohtonosti od Venetov, preko Velike Karantanije do današnje kulturne stopnje v samostojni Republiki Sloveniji.

Zavedamo se, da slovenska državnost, nazadnje potrjena z Manifestom cesarja Karla, 16. oktobra 1918 ni bila nikoli izničena, zato vztrajamo, da jo je potrebno ponovno vzpostaviti. Iz tega izhajajo tudi še vedno obstoječe državne meje, ki jih tudi arbitražna odločitev Evropskega sodišča ni spremenila, celo povzročila je še večjo anomalijo.

Zavedamo se pomena ohranjanja avtohtonih slovenskih manjšin v vseh okoliških državah, v Avstriji in Italiji, ter na Madžarskem in Hrvaškem. Zaradi tega bomo tudi v prihodnje sodelovali in pomagali organizacijam, ki se bori za slovenske migrante in naslavlja njihove stiske. 

Slovenska nacionalna stranka ne podpira delitve slovenskega naroda na črne in rdeče, leve in desne, takšne in drugačne, ampak stoji na stališču, da o zgodovini razpravljajo, pišejo in jo raziskujejo vsi, naše načelo pa je, da skrbimo za vse Slovence na enak način in da jih povedemo v lepši in boljši jutri.

Zato se Slovenska nacionalna stranka zavzema za:

  • ohranitev slovenske nacionalne in kulturne dediščine;
  • obnovitev in ohranitev vseh objektov, ki so nacionalnega pomena;
  • sodelovanje s slovenskimi manjšinami;
  • korektno in resnično zgodovinsko poročanje, ki se naj prenaša na mladi rod.
, ,