Okrožno sodišče je določilo, da mora Univerza vrniti denar, ki ga je izplačala za dodatke

August 22, 2017
August 22, 2017 Alenka
Pravilno! Kar ni njihovo in kar so si prilastili, lahko bi rekel ukradli, je treba vrniti. Z odločitvijo okrožnega sodišča, da je treba vrniti nezakonito pridobljeno, pa se odpira še eno bistveno bolj pomembno vprašanje in zahteva.
 
Univerza v Ljubljani, ki se je do pred kratkim imenovala Univerza dr. Edvarda Kardelja (pred tem pa Univerza Kralja Aleksandra), naj slovenskemu narodu vrne stavbo, ki je bila načrtovana, zgrajena in uporabljana za parlament slovenske dežele/države Vojvodine Krajnske! V njej so poslanci slovenskih dežel dne, 31. 10. 1918, na podlagi suverenovega ustavnega akta “Manifest 16. 10. 1918” sprejeli odločitev, da “vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah!” Tako je hkrati, na enak način, kot je iz sosednjih dežel (in delov dežel) z nemško govorečo večino nastala današnja zgledno uspešna Republika Avstrija, nastala zveza slovenskih dežel (ki jo je tedanji notranji minister, dr. Janko Brejc poimenoval “uresničitev Zedinjene Slovenije!”).
 
Žal pa so “reševalci slovenskega narodnega vprašanja« nemudoma to državo zavozili v “Balkansko sužnost” (“polno greha in laži”!), v žlahtno parlamentarno arhitekturo pa vselili srbsko (Kralja Aleksandra!!!) NEPOPOLNO univerzo.
Še danes okupirajo to stavbo isti ljudje in enako ravnajo njeni izdelki z našo nacionalno identiteto in državnostjo.
 
Tudi to vprašanje bo potrebno rešiti! Zato slovensko nacionalno stranko v parlament!