Opomin ignorantom

December 20, 2017
Posted in Mediji, News
December 20, 2017 Alenka

Našim ignorantom in diletantom, ki tukaj obvladujejo uradno sceno, se šopirijo in lažejo po dolgem in počez in ki so zakrivili vso gnusno svinjarijo tako v zvezi z osamosvojitvijo, kot posledično tudi z arbitražo o meji (kjer sploh ne vedo, o kateri meji naj bi tribunal odločal) in ki so tribunal opremili z »argumentom« o hkratni osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške, v opombo:

Ne le, da je republike Slovenija dne 26. 6. 1991 (in ne 25. 6., kakor vseskozi kokodakajo) pravno korektno, popolno in veljavno razglasila osamosvojitev od SFRJ (kar je lahko storila kot subjekt, ki je v združbo vstopil, o vsem tem se prej omenjeni kokošji druščini niti ne sanja!), in ne le, da je bila kot subjekt udeleženka tripartitne konference na Brionih (Evropska zveza – sklicatelj, SFRJ – agresor, Republika Slovenija – napadena država) skladno s pravili in prakso internacionalnega prava (Montevideo Convention) priznana kot subjekt internacionalnega prava, tudi DEJANSKO JE IZVAJALA SVOJE SUVERENE PRAVICE, ki jih je z dejanjem osamosvojitve prevzela in z zmago nad okupatorsko JLA uveljavila že pred moratorijem, ki je ustavil NADALJEVANJE PREVZEMANJA POOBLASTIL, ni pa odpravil zatečenega stanja (ki pa je bilo: Republika Slovenija osamosvojena država, še vedno Socialistična republika Hrvaška pa integralni del SFRJ – in seveda agresor na Republiko Slovenijo!).

Dejstvo, da je Republika Slovenija operativno uveljavila osamosvojitev dne 26. 6. 1991, med drugim potrjuje dogajanje, ki ga komentira takratni predsednik jugoslovanske republiške vlade v Zagrebu. Ko opisuje zagrebško afero v zvezi s tihotapljenjem orožja iz Afrike na letališče Pleso pri Zagrebu v času embarga pravi takole: “… u to se uključila tajna služba Jugoslavije i JNA, znajući da je zrakoplov nužno dovesti u jugoslavenski zračni prostor, točnije – u ono što je od toga prostora ostalo nakon povlačenja armijske sile iz Slovenije. ZA RAZLIKU OD HRVATSKOG NEBA, SLOVENSKO JE VEĆ BILO POD AUTONOMNIM REPUBLIČKIM NADZOROM.” (moj poudarek).

Gnidam, ki so sesule slovensko suverenost in državna pravna upravičenja, iz države z veličastno zgodovino napravile oskubljeno, smešno kuro, ter skrite za masko diplomatske in pravne stroke razmetavajo s slovenskim teritorijem in nacionalnim bogastvom v opomin!

Vrh slovenske diplomatske in pravne stroke je uspel slovenska stvarna upravičenja, kot dežele, torej subjekti internacionalnega prava vsaj od leta 1867, zreducirati na raven afriške – osamosvajoče se – kolonije.

Morda pa je usoda naredila, da Slovenija zgleda kot kokoš?!