Osamosvojitev

September 11, 2017
September 11, 2017 Alenka

“Osamosvojitev” je v očeh (in želodcih in žepih) vladajočih ljudi izključno stvar REŽIMA, KORITA. Navsezadnje jih niti ne zanima toliko OBLAST (kot taka), da so le pri koritu in jim režim ustreza.

To je ključni problem “slovenstva” zadnjih 200 let. Nihče, ki je imel javno besedo, se ni zavzemal za PREVZEM OBLASTI V SLOVENSKIH DEŽELAH. Vsi so se grebli za lastne riti, da bi prišli do korita, pa magari, če je za to treba uničiti lasten dom in lastne ljudi. Kidrič je rekel: Revolucija bo zmagala, četudi pogine zadnji Slovenec!,  Kardelj je pa v teoriji in praksi “ODMRL” državo, kaj pa CERKEV? Cerkveni ljudje pa itak živijo za “TRETJO SLOVENIJO” – onostransko (beri Rebulo!), da le lahko čas tostranskega bivanja izkoristijo za lastno korist, brez ozira, komu hlapčujejo in v čigavem imenu tlačijo / pobijajo svoje – tako kot so oni drugih barv pod drugimi “firmami”!

NIHČE PA V IMENU SLOVENSKE DRŽAVE – DEŽELE noče storiti ničesar! Tragično.