Pahor je napovedal spremembo volilnega sistema

December 24, 2018
Posted in News, Novice
December 24, 2018 Alenka

Iz: https://hudo.com/si/2018/12/22/pahor-napovedal-spremembo-volilnega-sistema/

Koment segmenta o arbitraži:

Glede neuresničenja arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško je dejal, da smo pričakovali, da bosta občutljivost in radovednost mednarodne javnosti sčasoma popustili, kar se je tudi zgodilo. Po njegovem mnenju bi bilo zdaj dobro, če bi za nekaj časa pustili, da se razprava glede arbitraže umiri. V tem času pa bi si Pahor prizadeval za konstanten dialog med Zagrebom in Ljubljano, in sicer tudi o tem, kako bomo uveljavili arbitražo, “ker za nas alternative ne pridejo v poštev”. “Vendar pa ni treba biti v tem smislu nervozen, neučakan, ker na koncu – prej ali slej – bo meja tam, kjer jo je povleklo arbitražno sodišče.* Trdno verjamem v to,” je poudaril.

Pri vprašanju, kdo so glavni braniki solidarne Evrope, je izpostavil pomen povezovanja tistih, ki verjamejo v Evropo in njen pomen za mir in varnost, in poudaril da je treba nadaljevati “nadaljevati z veliko zamislijo skupne evropske ideje, jo negovati in biti bolj ambiciozen”.

Nisem nacionalist, vendar smo si Slovenci v dolgih stoletjih priborili državnost** in ta nam zdaj omogoča, da po svoji presoji sprejmemo ukrepe, da bomo bolj varni, robustni in manj občutljivi na turbulence,” je še dejal predsednik republike.

Komentarji:

*Postopek tribunala je bil nezakonit, ker mu je Republika Slovenija dala na mizo trditve, ki so v popolnem neskladju z dejanskim stanjem stvari. Ker tudi Republika Hrvaška ne priznava arbitraže, hkrati pa po določilih samega Sporazuma sploh ni stranka v postopku je končna odločitev tirbunala neobstoječa.  Obstajajo pa in so v dokumentih in na teritoriju zabeležene državne meje slovenskih dežel, ki so tudi po dikciji TUL državna meja Republike Slovenije s preostankom SFRJ. To mejo je Republika Hrvaška kot NDH maja 1941 že uradno priznala na internacionalni ravni. Skladno z uveljavljenim postopkom, kakršnega se je morala držati tudi Republika Slovenija ob razglasitvi svoje osamosvojitve – torej takojšnje in brezpogojno priznanje obstoječih državnih meja s sosednjimi državami – tudi osamosvojitev Republike Hrvaške tri mesece kasneje ni uveljavljena, dokler brezpogojno in takoj ne prizna obstoječih državnih meja s sosednjimi državami. Kot NDH je svojo državno mejo z Republiko Slovenijo itak že priznala.

**Ni jasno, kaj meni s to besedo. Če ima v mislih državo (nation), je v globoki zmoti. Slovenci smo imeli vso dokumentirano zgodovino ne le eno, marveč kar več držav. Smo si pa prizadevali ves čas, da bi imeli v njih kot etnija kar največ pravic. Nazadnje smo leta 1918 namesto, da bi udejanili oblast, ki smo jo vzeli v svoje roke, zavrgli celo lastno državo. Pri osamosvojitvi dne 26. 6. 1991 smo prav tako lastno obstoječo državnost ignorirali (v zavesti, v besedi pač ne: saj govorimo o osamosvojitvi in v TUL pravilno definiramo državno mejo). Zato je osamosvojitev veljavno izvršena, ni pa dokončana in iz tega dejstva izvirajo vsi problemi, s katerimi se moramo ubadati – predvsem pa zato izgubljamo kredibilnost, identiteto, državni teritorij in tudi oblast samo.