Pameten zapis vreden objave

February 5, 2018
Posted in Državnost
February 5, 2018 Alenka
Kratek opomnik oziroma zgodovinsko pojasnilo:
Pogodba med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS je 12. novembra 1920 prisodila deželo Primorsko Kraljevini Italiji.
Ozemlju  so dodali še Postojnski okraj (železniška povezava Trst – Reka, rudnik Idrija).
Mirovna pogodba po 2. svetovni vojni je Primorsko VRNILA Federativni ljudski republiki Jugoslaviji (tako se je v času Pariškega sporazuma imenovala nekdanja Kraljevina SHS).
Poslanci slovenskih dežel Primorske, Krajnske, Štajerske in Koroške so v parlamentu Vojvodine Krajnske v Ljubljani dne 31. 10. 1918 razglasili, da “vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah”.
Tako združene slovenske dežele so dne 1. 12. 1918 v Beogradu pod imenom ZEMLJE države SHS (dokument) sklenile zvezo (“ujedinjenje”) s Kraljevino Srbijo.
Rapallo je torej deželo Primorsko prevzel od Kraljevine SHS. Zato jo je Italija po Drugi vojni morala VRNITI (ne PRIKLJUČITI) Jugoslaviji.