Panevropski investicijski sklad

March 1, 2021
Posted in News, Novice
March 1, 2021 Alenka

Iz Evropske unije ponovno prihaja k nam obremenjujoča in kot po navadi, za Slovence škodljiva ideja.

Predlog je, da naj bi se vključili v Panevropski jamstveni sklad, ki je plod Evropske investicijske banke, natančneje evropskega investicijskega sklada in njunih izvajalskih partnerjev.

Ko na uradnih straneh EU bereš koga vse bo ta sklad rešil, skoraj ne moreš vanj podvomiti.

Iz Evrope k nam prihaja gospodarski odrešenik pandemije!
Bolje rečeno, odrešenik za določena podjetja v tujini.

Na papirju je seveda ideja predstavljena na način, da si bodo s tem hitrejšim in lažjim pridobivanjem kreditov opomogla majhna in srednja podjetja, ki so steber evropskega gospodarstva.

Dobila bodo nove finančne injekcije, s katerimi bodo na novo zaživela, zmanjšala se bo brezposelnost in spet bomo imeli gospodarsko rast.

Financiranje teh podjetij, oziroma »končnih koristnikov« (ki bodo po vsej Evropi, če bomo dovolj ponižni in pritlehni naj bi bili  kakšni tudi v Sloveniji), se naj bi izvajalo preko finančnih posrednikov, za katere smo tudi v dvomu glede njihove transparentnosti.  

V predlogu Zakona celo piše, da z uveljavitvijo ne bodo nastopile neposredne finančne obveznosti za proračun Republike Slovenije, ker naj bi šlo za jamstvo za obveznosti tretjih oseb.

Zelo previdno pa tudi piše, da bi neposredne finančne obveznosti lahko nastopile v primeru, da podjetja ne bi vrnila posojil v skladu s pogodbenimi določili. In tukaj je tudi glavni problem! Slovenija bo jamčila iz državnega proračuna za podjetja kjerkoli v Evropi, ki ne bodo sposobna vračati posojil in se obvezala do 31. decembra 2037! Jamstvo Republike Slovenije bo po tem zakonu nepreklicno, brezpogojno in se bo unovčilo na prvi pisni poziv Evropske investicijske banke!

Slovenija pa bo seveda jamčila za vsa podjetja, ne glede na to iz katere države to podjetje prihaja!

Če bodo na primer na Portugalskem zavozili vse posle, bomo Slovenci to plačevali, tako kot smo ob finančni krizi plačevali Grkom, če tudi nismo imeli pri tem prav nič!

Seveda je z lepimi besedami napisano kako bomo imeli Slovenci svoje predstavnike in »soodločali« pri »pravični« porazdelitvi sredstev sklada. 

Ustanovil se bo odbor vlagateljev, ki bodo nadzorovali dejavnosti tega sklada. Vsaka država članica bo imela svojega člana in nadomestnega člana komiteja, ki bodo skupaj s partnerskim odborom »odločali« o »pravičnih« razporeditvah sredstev sklada.

Mi bomo tja poslali svoje predstavnike, ki pa se bodo – kot je sedaj že standard,  hlapčevsko priklonili odločitvam velikih, investicije pa se bodo namenile različnim evropskim podjetjem.

In če se bodo »ta veliki« odločili, da bodo sredstva z izključevanjem Slovenije dobila tuja podjetja, nas pa, ko bo prišlo do jamstva za te investicije, zagotovo ne bodo izključili!

Predlog zakona je za Slovenijo škodljiv in nevaren, sploh pa ni nobene potrebe po tem, da bodo tujci pod vplivom velikega mednarodnega kapitala odločali, katero Slovensko podjetje si kaj zasluži in česa ne!