Pisna poslanska pobuda v zvezi z aktualnimi zadevami na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

June 10, 2021 Jernej

Spoštovana gospa ministrica,

vedno znova se pojavljajo problemi s Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ki jih je nujno potrebno rešiti.. Sami šolniki skušajo reševati težave in se zanašati zgolj na uradne poti (menda je ta šola navkljub vsemu državna šola), a žal vedno znava ugotavljajo, da se na tak način ne pride nikamor. Birokratski aparat države je nastavljen tako, da ni nikogar, ki bi prevzel odgovornost, še manj jih je, ki bi kaj ukrenili.
Da preidem k bistvu.
Na začasni lokaciji šole, Roška cesta 2, se na zemljišču v neposredni bližini šolske stavbe gradi stanovanjski objekt ELIPSA. Imajo vsa potrebna dovoljenja, videti pa je, da so pri gradnji zadevo malo poenostavili ali pa skrenili izven predpisanih postopkov, niti ni pomembno. Pomembno pa je, da so z gradbenimi posegi poškodovali šolsko stavbo do te mere, da jo je gradbeni inšpektorat 9. 4. zaprl in prepovedal uporabo polovice stavbe, dokler se ne naredijo sondiranja in ustrezne analize poškodb. To je opravil Zavod za gradbeništvo. 20. 4. 2021 so že imeli poročilo, ki je napotilo odgovorne k sanaciji temeljev in zidov šolske stavbe, predno se nadaljuje z deli novogradnje.
Tu se zadeva zaplete, saj je pri takšnih dogodkih jasno, da je čas sanacije daljši od časa, ki jim je na voljo za načrtovanje novega šolskega leta, hkrati se je začelo tudi odpiranje tem o odškodnini. Zavedajoč se dolgotrajnosti reševanja nastale situacije, so šli sami takoj v iskanje nadomestnih prostorov (v soglasju z ministrstvom). Jasno je bilo že takrat, da ministrstvo nadomestnih šolskih prostorov za njih nima (razen nekaj neustreznih učilnic na sosednji trgovski šoli). Za ekonomsko šolo, ki je upravitelj stavbe ni težav, ker lahko v celoti uporablja preostalo polovico šole. Že 15. 4. so zato imeli prvi ogled nadomestnih prostorov v nekdanji tobačni tovarni in se tudi dogovorili za ponudbo najema. Ministrstvo je odlašalo z odločitvijo in priložnost je bila zamujena, saj so prostore oddali drugemu interesentu (upravna enota). Tako so prostore sami iskali naprej in s predlogi (bili so na več lokacijah) seznanjali ministrstvo, ki pa odlaša vse do danes. Ves čas vas opozarjajo, da je za vzpostavitev nadomestnih prostorov potreben tudi čas za gradbena dela…in da se je čas za odločanje tudi že iztekel. Realno, ga je že premalo. V prihajajočem poletnem času bodo namreč težko našli izvajalce. Na včerajšnjem sestanku, ko so si ogledali edine (neustrezne in premajhne) šolske prostore na trgovski (po dveh mesecih njihovega iskanja), so zagotovili zgolj to, da odločitev sporočijo danes, 10. 6. Glede na vse izgubljene tedne, iskreno dvomim o resnosti današnje odločitve. Njihov zadnji predlog je Trdinova 4, kjer je primerno okolje za začasni najem. Gre za pisarne, ki jih je mogoče z manjšimi posegi preurediti v učilnice. Najemodajalci jih čakajo, ministrstvo zopet odlaša, s pojasnilom, da je treba investirati v prostore v lasti MIZŠ, čeprav s primernimi prostori za njih ne razpolaga. Potrebujejo približno 2000m2. Imajo pripravljeno ponudbo, pripravljeni so celo založiti sredstva za obnovo, sami organizirati izvedbo gradbenih del in nabave opreme, čeprav je zagotavljanje prostora naloga ustanovitelja, to je države. Ministrstvo mora le podpisati pogodbo o najemu in zagotoviti interventna sredstva za najemnino.

Trenutno stanje, ki ga imajo, je najslabše v zgodovini šole in odraža več desetletno ignoranco države do prostorske problematike šole. Ves čas se bodisi baranta z njihovimi prostori v Križankah ali pa se jih odriva v začasne in neustrezne prostore. Videti je, da so državi v napoto, kljub odličnim rezultatom in konstantnemu interesu za šolo, kar izkazuje vsakoletna omejitev vpisa. Letos celo vpisujemo oddelek več. V dani situaciji si pouka 1. septembra ne znajo več predstavljati. Ne vem kako bo lahko ravnatelj šole to zagotovil, saj je to dolžan zagotavljati, prav tako pa odgovarja za varnost otrok.

Spoštovana ministrica, prosim vas da prečistite neustrezni in nedejavni birokratski aparat na vašem ministrstvu, saj je bilo desetletja dolgo stanje navkljub vsemu predolgo.

S spoštovanjem,

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja