Pisna poslanska pobuda v zvezi s kolinami

June 17, 2020
June 17, 2020 Alenka

Spoštovani!

Nesnovna kulturna dediščina so nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezani premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino.

Pri proučevanju seznama registriranih enot nesnovne dediščine, sem z začudenjem ugotovil, da na seznam niso uvrščene koline. Koline imajo v našem prostoru že dolgo tradicijo. Podatki, ki sem jih uspel pridobiti, sežejo vse v leto 3000 pr. n. št., kjer se pojavljajo prvi zapisi o t.i. krvavicah. Eden izmed največjih pisateljev pri nas, Josip Jurčič zapiše tako: ˝Prašiči bodo jeseni koline˝. Na Štajerskem je že od nekdaj kaj veljal le prašič s pedenj ali več debelim špehom. Tako je po mojem vedenju tudi po ostalih krajih Slovenije. Koline potekajo v mrzlih in snežnih jutrih, kjer ni prostora za sočutje, ampak je vse dogajanje podrejeno napetim minutam zakola in nato mnogo bolj umirjenim opravilom čiščenja in razkosavanja, vse do popolna umirjenosti prizorišča, ko se zbrana druščina že utrujena posede okrog obložene mize. S kolinami, in s temi dogodki povezana prašičereja ima še števil druge družbene razsežnosti, zato je toliko pomembna ta pobuda, da se uvrsti na seznam.

Država je zavezana izvajati ustrezne ukrepe za zagotovitev ohranjanja nesnovne kulturne dediščine s sprejemanjem splošne politike za predstavitev nesnovne kulturne dediščine, ustreznih zakonskih, tehničnih, upravnih in finančnih ukrepov za zagotavljanje dostopa ter z ustanavljanjem ustanov za dokumentiranje ter spodbujanje izobraževanja, raziskav in raziskovalnih metodologij za učinkovito varstvo.

Prav iz tega razloga predlagam sledeče:

Na osnovi nespornih navedenih dejstev podajam pobudo, da se na seznam registriranih enot nesnovne dediščine dodajo:

– ˝Koline˝ .

Jani Ivanuša, poslanec