Pisna poslanska pobuda v zvezi s poimenovanjem letališča

June 14, 2021 Jernej

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo poslansko pobudo na Vlado Republike Slovenije.

Letališče Jožeta Pučnika je osrednje slovensko mednarodno letališče. Poleg Mariborskega letališča je edino primerno za mednarodni komercialni promet.

Leta 2007 se je po odločitvi vlade preimenovalo v Letališče Jožeta Pučnika.

Nekateri želijo, da se letališče poimenuje na Letališče Franca Severja Frante.

Eno in drugi poimenovanje je politično obremenjeno, zato menimo, da bi bilo smiselno uporabiti poimenovanje Brnik, saj je slednje apolitično poimenovanje. S tovrstno odločitvijo bi prispevali k spravi v tako razgretem političnem ozračju.

Veliko ljudi ima še zmerom v zavesti ime Brnik in ga tudi uporablja. Brnik je ime, ki so ga ljudje sprejeli in ponotranjili zato se nam tudi iz tega vidika zdi ime primernejše.

Zato podajamo pobudo, da:

˝ Predlagam, da se trenutno poimenovanje osrednjega slovenskega mednarodnega Letališča Jožeta Pučnika preimenuje v politično neobremenjeno letališče Brnik. ˝

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja