Pisna poslanska pobuda v zvezi s popolno prepovedjo prehitevanja za vsa tovorna vozila (2007)

January 15, 2021
Posted in News, Novice
January 15, 2021 Alenka

PISNA POSLANSKA POBUDA VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE

Na Vlado Republike Slovenije naslavljam pisno poslansko pobudo za spremembo oziroma dopolnitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa v delu, ki govori o tovornih vozilih in je trenutno v medresorskem usklajevanju.

Pozivam vas, da po zgledu Italije v predlog zakona vnesete določbo, da na avtocestah in cestah rezerviranih za motorna vozila, velja popolna prepoved prehitevanja za vsa tovorna vozila in ne samo tam, kjer je to s prometnim znakom posebej prepovedano.

V predlogu zakona, ki je sicer še v medresorskem usklajevanju, 7. odstavek 110. člena določa: “Na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, ki ima tri ali več prometnih pasov za promet vozil v eni smeri, smejo vozniki tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, in vozniki vozil in skupin vozil, daljših od 7 m, voziti le po dveh prometnih pasovih, ki sta na desni strani smernega vozišča.”, kar pomeni, da ne smejo voziti po prehitevalnem pasu.

V imenu Poslanske skupine SNS vas pozivam, da v predlog zakona vnesete tudi določbo, da na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, ki ima dva prometna pasova za promet vozil v eni smeri (sem se ne všteva odstavni pas), smejo vozniki tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, in vozniki vozil in skupin vozil, daljših od 7 m, voziti le po zunanjem (desnem) voznem pasu in za njih velja popolna prepoved prehitevanja.

Hkrati vas pozivam, da zvišate globe za kršitelje omenjenih določb.

Zmago Jelinčič Plemeniti
Vodja Poslanske skupine SNS